Teraz Polka – wyrównywanie szans na rynku pracy

   
    W lipcu dokonano ewaluacji projektu realizowanego przez Dzieło Kolpinga w Polsce, a współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Projekt „Teraz Polka rozpoczął się 15 września 2006 r i jest realizowany przez Centra Wsparcia Kolping-Praca w Brzesku, Chełmku, Krakowie, Porebie Żegoty i Wadowicach. Do końca czerwca osiągnięto poniższe wskaźniki:

Liczba osób, która rozpoczęła projekt - 401 
Liczba osób, która już ukończyła działania - 189  
Liczba osób, które otrzymały pomoc w poszukiwaniu pracy - 401
w tym poradnictwo zawodowe - 401  
w tym pośrednictwo pracy - 399
Liczba osób, które otrzymały pomoc w szkolenia zawodowych - 226


Celem projektu "Teraz Polka - wyrównywanie szans na rynku pracy" jest pomoc w poszukiwaniu pracy kobietom mającym trudności z jej znalezieniem z powodu niskich lub nieaktualnych kwalifikacji zawodowych. Każda uczestniczka przechodzi specjalną ścieżkę uczestnictwa, której elementami są spotkania z doradcą zawodowym (indywidualne i grupowe), udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pośrednictwo pracy. Spotkania z doradcą zawodowym mają na celu poznanie przez Uczestniczki ich preferencji zawodowych, własnej osobowości, swoich słabych i mocnych stron oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości. Elementem tych spotkań są również warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, w trakcie których Uczestniczki uczą się sporządzać dokumenty aplikacyjne oraz poznają techniki poszukiwania pracy.
     Oprócz tego chętne kobiety mogą wypróbować w praktyce zdobytą wiedzę w zakresie aktywnego poszukiwania pracy pomagając w Centrach Wsparcia Kolping-Praca jako wolontariuszki. Uczestniczkom dojeżdżającym do Centrów na spotkania z doradcą zawodowym i szkolenia oraz wolontariat zwracane są koszty podróży. Wszystkie usługi są bezpłatne. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Zakładane rezultaty:
Znalezienie pracy przez  co najmniej 120 osób
Podniesienie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 250 osób
Nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych przez co najmniej 250 osób
Nabycie nawyku aktywnego poszukiwania pracy przez co najmniej 250 osób
Poznanie samego siebie (świadomość własnych umiejętności)
Poznanie mechanizmu funkcjonowania rynku pracy


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)