Kolping Oświęcim w działaniu

Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu działająca przy Parafii św. Maksymiliana Kolbe rozszerzyła swoją ofertę dla lokalnej społeczności i od stycznia br. rozpoczęła działalność nowa placówka otwarta w salce nr 11 budynku parafialnego. Placówka ta ma na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży z miasta Oświęcim w wieku od 6 do 15 lat.
W placówce uczestnicy  mogą skorzystać z pomocy opiekuna zajęć w zakresie odrabiania zadań domowych, podejmą również różnorodne działania rozwijające ich sprawność manualną, poczucie estetyki, wiedzę, motywację do nauki i rozwoju osobistego. Czas będzie poświęcony również  na zabawę i różnorodne gry integracyjne, tak aby uczestnicy zajęć mogli integrować się z grupą. Raz w miesiącu odbywać  się będą zajęcia plastyczne, które w głównej mierze będą ukierunkowane na prace rysunkowe, rzeźby przestrzenne, lepienie w glinie, masie solnej itp. Prace naszych podopiecznych będą brać udział w konkursach ogólnopolskich i lokalnych. Placówka jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.30 do 17.30  w zakresie zajęć ogólnorozwojowych, a w każdy ostatni piątek miesiąca - zajęć plastycznych. Stowarzyszenie na prowadzenie zajęć otrzymało dotację z Urzędu Miasta Oświęcim.
Również z początkiem nowego roku, w dniu 11 stycznia, uchwałą Zarządu  Rodziny Kolpinga w Oświęcimiu, została powołana do życia Kolpingowska Grupa Charytatywna działająca przy Parafii św. Maksymiliana. Uczestnikami, a zarazem wolontariuszami grupy są osoby, które ukończyły kurs opiekuna osoby starszej i zależnej. Stowarzyszenie zorganizowało kurs dzięki środkom z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 -2013 w projekcie „Łączymy pokolenia”. Bowiem od listopada 2012 roku do czerwca 2013 r. trwa  projekt skierowany do Seniorów. Obejmujemy seniorów wsparciem doradczym w tym m.in. prawnym i psychologicznym. Seniorzy mogą skorzystać z comiesięcznych spotkań z lekarzami różnych specjalności i mogą integrować się z dziećmi, uczestnikami zajęć świetlicowych podczas warsztatów międzypokoleniowych, które w każdym miesiącu poświęcone są innej, ciekawej i łączące te dwie grupy wiekowe tematyce np. „Przez żołądek do serca ( wypieki i potrawy świąteczne)”, „Kolorowo i smacznie”, „Taki mały, taki duży – artystą może być” itp. Dlatego celem Grupy Charytatywnej jest wsparcie już istniejących pomocowych grup działających przy parafii poprzez wsparcie dla seniorów, którzy potrzebują pomocy w codziennych sprawach: np. zakupy, porządkowanie, spacer itp.
Warte przypomnienia jest również, że od lipca 2011 roku działa pierwsza tego placówka prowadzona przez RK Oświęcim na osiedlu Stare Stawy, która w ubiegłym roku zarejestrowała ponad 160 dzieci uczestniczących w zajęciach tanecznych i zajęciach językowych ( aktualnie 5 grup zajęciowych). Efekty tych m.in. działań były dostrzeżone przez Fundację Kolpinga z Kerpen, która przyznała Rodzinie z Oświęcimia swoją Nagrodę Kolpinga w maju ub. roku. 
Należy  też  zaznaczyć, że wszystkie działania w ramach dotacji są oczywiście bezpłatne!

Urszula Trojańska - Przewodnicząca Zarządu

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)