Spotkanie opłatkowe w Jadownikach

W poniedziałkowy wieczór, 21.01.2013 r. odbyło się spotkanie opłatkowe w Rodzinie Kolpinga w Jadownikach. Podczas spotkania świętowano także otwarcie Kolpingowskiego Klubu Seniora.

Przy obficie zastawionym domowymi wyrobami i wypiekami stole w przyjacielskim gronie spotkanie zainaugurowała Przewodnicząca RK p. Kazimiera Węgrzyn, następnie każda z członkiń recytowała fragmenty wierszy ks. Jana Twardowskiego, aż wreszcie po wspólnej modlitwie przełamano się opłatkiem, wypowiadając życzenia wszelkiej pomyślności, głębokiej wiary, zdrowia i nowych inspiracji do działania. Dalsza część spotkania upłynęła na wspólnym kolędowaniu, przeplatanym opowieściami i rozmowami oraz kosztowaniem specjałów przygotowanych przez seniorki i członkinie RK. 
Rodzina Kolpinga w Jadownikach jest jednym z najmłodszych stowarzyszeń w Związku Dzieła Kolpinga w Polsce. Działa od ponad roku na terenie powiatu brzeskiego. Oprócz inicjatyw samopomocowych dla środowiska lokalnego (wsparcie dzieci i młodzieży, pomoc międzysąsiedzka) w minionym roku przedstawiciele RK zaangażowali się w działania dla seniorów (osób 50+), inicjując powstanie Klubu Seniora wraz z ofertą adekwatną do potrzeb lokalnych (warsztaty rękodzielnictwa, wieczory poetycko-teatralne). W najbliższej przyszłości RK w Jadownikach planuje dalszy rozwój zajęć dla dzieci, promowanie idei wolontariatu osób starszych oraz wspólne, kreatywne spędzanie czasu dla osób marginalizowanych, które czują się samotne.

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)