Podsumowanie roku Seniorów

Miniony rok 2012 upłynął pod znakiem wszelkich działań skierowanych do seniorów, co wiązało się z ogłoszonym przez Komisję Europejską Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Dzieło Kolpinga w Polsce również nie pozostało obojętne na wyzwania, jakie stawia przed społeczeństwami krajów europejskich zmieniająca się demografia społeczna. W ramach jednego z projektów dofinansowanego przez PO FIO 2012 pn. „Nie tacy straszni jak nas malują – Seniorzy dla Seniorów” założone zostały 3 Kolpingowskie Kluby Seniora w Małopolsce (w skrócie KKS).

Najwcześniej, bo już 14.11.2012 r. swoją działalność zainaugurował KKS w Chełmku. Jego liderki przygotowały najpierw siedzibę klubu, następnie zaprosiły gości i z wielkim zaangażowaniem rozpoczęły działania, m.in. włączając osoby starsze w nordic-walking oraz w zajęcia plastyczno-techniczne, organizując imprezy okolicznościowe tj. Andrzejki i Mikołajki czy zapraszając do wspólnego śpiewania przy kawie i słodkościach.

Jako drugi założył się KKS w Luborzycy w dniu 01.12.2012 r. Uroczystości inauguracyjne połączono z jubileuszem 20-lecia tamtejszej Rodziny Kolpinga. Akt założycielski w obecności szacownych Seniorek, koordynatora projektu oraz licznych świadków został podpisany przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. KKS posiada swoją siedzibę w Szkole Podstawowej, a jego członkowie spotykają się cyklicznie w każdą środę w godz. 16.00-18.00.

Najmłodszym z Klubów jest KKS w Jadownikach (oficjalna data założenia: 12.12.2012 r.). Członkinie Klubu spotykają się w poniedziałki, aby dzielić się swoimi pasjami, wspólnie przygotowywać wyroby rękodzielnicze i organizować pomoc dla mieszkańców Jadownik oraz okolicznych miejscowości. W przyszłości panie chciałyby zająć się wolontariatem dla seniorów.

Dzieło Kolpinga w Polsce, oprócz wspomnianych działań dla seniorów, partycypowało w jeszcze inny sposób w wydarzeniach Roku Aktywności Osób Starszych. Podczas Zebrania Kontynentalnego Europejskiego Dzieła Kolpinga w Bolzano we wrześniu 2012 r. jego przedstawiciele wraz z innymi uczestnikami spotkania uchwalili deklarację „Aktywne starzenie się i solidarność międzypokoleniowa”, wskazując tym samym na priorytety, którymi należy kierować się  w działaniach podejmowanych na rzecz seniorów.

Link do tekstu deklaracji jest zamieszczony poniżej:

DEKLARACJA "AKTYWNE STARZENIE SIĘ I SOLIDARNOŚĆ MIĘDZYPOKOLENIOWA"

 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)