Kolpingowska Senioriada

W piątek 14.12.2012 r. w sali jadalnej Domu Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Krakowie odbyło się spotkanie kończące projekt „Nie tacy straszni jak nas malują – Seniorzy dla Seniorów”, czyli Kolpingowska Senioriada.
Wzięło w niej udział 30 osób związanych z projektem, a wśród nich: Seniorki - uczestniczki projektu, trenerzy i wolontariusze. Spotkanie przybrało charakter uroczystego obiadu, połączonego z prezentacjami multimedialnymi przygotowanymi przez Seniorki w ramach zaliczenia warsztatów komputerowych.
W wyniku przeprowadzonych działań projektowych na przełomie listopada i grudnia 2012r. powstały trzy Kolpingowskie Kluby Seniora w Chełmku, Jadownikach i Luborzycy z ofertą adekwatną do potrzeb społeczności lokalnej. Życzymy nowo powstałym Klubom powodzenia w realizacji pomysłów i wielu twórczych inicjatyw, angażujących lokalnych seniorów.

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)