Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013 - warsztat praktyczny

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza na szkolenie "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013 - warsztat praktyczny".

Termin szkolenia: 7 stycznia 2013 r. godz. 9.00-16.00 (8 h szkoleniowych)
Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Żułowska 51, I piętro, sala szkoleniowa Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce

Opis i program szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się tworzeniem projektów oraz pozyskiwaniem środków zewnętrznych na finansowanie projektów rozwojowych organizacji pozarządowych, które zamierzają aplikować o środki w ramach FIO 2013.
Celem szkolenia jest rozwój umiejętności samodzielnego opracowania wniosku aplikacyjnego do FIO 2013.

Program ramowy:
1. Priorytety, obszary wsparcia FIO 2013, typy projektów.
2. Zasady przyznawania dotacji  w ramach FIO w 2013 r.:
    • Projektodawcy, partnerzy projektów,
    • Finansowa wielkość projektów,
    • Wkład własny,
    • Budżet i koszty kwalifikowane.
3. Generator wniosku o dofinansowanie – omówienie poszczególnych części wniosku i obsługa techniczna.
4. Kryteria oceny projektów, premie punktowe.
5. Polityki horyzontalne i wartości w projekcie, czyli jak wzmocnić szanse projektu na dofinansowanie.


Trenerka:
Magdalena Szczudło
– niezależna ekspertka i trenerka z zakresu funduszy zewnętrznych, budowania projektów społecznych, zarządzania projektami społecznymi, zrealizowała około 4000 godzin szkoleniowych. Odbyła staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli (Komisji Spraw Zagranicznych PE oraz Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych). Koordynatorka projektów finansowanych z EFS w latach 2004-2006. Asesorka oceny merytorycznej projektów w Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (MF EOG), komponent III; trenerka kluczowa Regionalnego Ośrodka EFS Kraków 2008-2011, autorka i realizatorka wielu projektów społecznych finansowanych m.in. z PHARE, EFS, EQUAL, INTERREG, PAFW, FIO, POKL.

Cena szkolenia: 200 zł brutto
Cena obejmuje wartość merytoryczną, materiały szkoleniowe – również na płytkach CD, catering oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Prosimy o dokonywanie wpłat do 4 stycznia 2013 r. na nr konta:
46 1050 1445 1000 0090 3011 7411   
z dopiskiem: szkolenie FIO 2013.

Warunki uczestnictwa:
Przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz uiszczenie opłaty w terminie do 4 stycznia 2013 r. do godz. 13.00.

Zgłoszenia oraz dowody wpłaty należy przesyłać faksem: 12 4187776 lub e-mailem (skany dokumentów) na adres fundacja@kolping.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - POBIERZ

Liczba miejsc ograniczona! – decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia po upływie terminu zgłoszeń (4.01.2013, godz. 13.00) organizator nie zwraca wpłaty.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: tel. 12 418 77 69 lub mailowy: fundacja@kolping.pl

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)