Modlitwa ekspiacyjna po znieważeniu Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Jesteśmy głęboko poruszeni profanacją Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, na jaką zdobył się szalony człowiek w ub. niedzielę 9 grudnia 2012 roku. Świętokradczą próbę zniszczenia czarną farbą Jasnogórskiego Obrazu i ołtarza zdecydowanie potępiamy, natomiast biednemu bratu przebaczamy i modlimy się o Boże Miłosierdzie dla niego i tych, którzy są gotowi uznać to za „bohaterstwo”. Podniesienie ręki na jedną z największych świętości naszego Narodu budzi w nas wielki niepokój. W tym akcie widzimy gorzki owoc bezpardonowych ataków na Kościół, a w nim na papieża, biskupów, księży i wiernych świeckich. Przykładem są liczne niedawne przypadki bezczeszczenia świętych symboli wiary – Biblii, Krzyża, świątyń,  pomników i cmentarzy. Niektóre środowiska polityczne i medialne od pewnego czasu podsycają konflikty i starają się upokorzyć obywateli upominających się nie tylko o cześć dla Boga i Kościoła, ale również o prawdę i wolność.

Dzieło Kolpinga w Polsce jako wspólnota katolicka w Roku Wiary i Roku Kolpinga jest zobowiązana dawać świadectwo swej chrześcijańskiej tożsamości wyrażonej w ewangelicznej formule – „abyście byli  solą ziemi i światłem dla świata”. Dlatego  prosimy gorąco  Księży Prezesów i wszystkie Siostry i Braci z Rodzin Kolpinga i Młodego Kolpinga  o włączenie się do modlitwy ekspiacyjnej za ten haniebny czyn wobec naszej Jasnogórskiej Matki, do której corocznie z wielką radością i tęsknotą pielgrzymujemy.

 

Prezydium Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce

 


     Krzysztof Wolski                      Robert Prusak                   ks. Józef Jakubiec
   Sekretarz naczelny                  Przewodniczący                    Prezes krajowy


Kraków, 13 grudnia 2012 r.


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)