Kolping nagrodzony prestiżowymi „Kryształami Soli”!

 

Dzieło Kolpinga w Polsce zostało laureatem „Kryształów Soli” – nagrody corocznie przyznawanej najlepszym organizacjom pozarządowym przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Podczas uroczystej gali w dniu 5 grudnia br. przewodniczący Robert Prusak, wiceprzewodnicząca Beata Harasimowicz i sekretarz naczelny Krzysztof Wolski odebrali z rąk wicemarszałka Wojciecha Kozaka i przewodniczącego Sejmiku Małopolskiego Kazimierza Barczyka statuetkę i dyplom laureata w kategorii: „Aktywizacja gospodarcza i obywatelska”. Nagrodę przyznano „za wieloletnią, aktywną działalność edukacyjną, informacyjną i prawną oraz pracę na rzecz promocji świadomości obywatelskiej i społecznej, wsparcie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz upowszechnianie idei wolontariatu, reagowanie na potrzeby i oczekiwania małopolskich organizacji pozarządowych, profesjonalizację i zwiększanie skuteczności ich działań oraz podniesienie standardów funkcjonowania poprzez długofalowy, zróżnicowany i zindywidualizowany program wsparcia”.

Na podium obok przedstawicieli Kolpinga stanęli laureaci nagrodzeni w innych kategoriach, m. in.: Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Fundacja Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu czy Parafia św. Jakuba w Więcławicach Starych, a także laureaci nagrody „Amicus Hominum” przyznawanej osobom indywidualnym bezinteresownie działającym na rzecz dobra innych.

Nazwa nagrody „Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi" oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania. Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest w drodze konkursu. Dotychczas w ośmiu edycjach tego konkursu kapituła wyłoniła łącznie 47 laureatów oraz 53 wyróżnionych. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 61 organizacji, z których 5 nagrodzono.

W krótkim podziękowaniu Krzysztof Wolski podkreślił, że Laureatami nagrody „Kryształy Soli” powinni czuć się wszyscy członkowie Rodzin Kolpinga w Polsce, bo to ich aktywność składa się na całościowy charakter i wizerunek naszego Związku docenionego m.in. za różnorodność i mnogość działań. Jest ona też widomym znakiem opieki naszego Patrona - którego relikwie od niedawna posiadamy - gdyż otrzymaliśmy ją w momencie inauguracji Światowego Roku Kolpinga 2013.


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)