Światowy Dzień Modlitwy w Brzesku

Obchody Światowego Dnia Modlitwy Międzynarodowego Dzieła Kolpinga w Rodzinie Kolpinga w Brzesku połączone z  podsumowaniem całorocznej działalności i prezentacją osiągnięć Stowarzyszenia.W parafii św. Jakuba Apostoła w Brzesku w dniu 30.10.2012 r. o godzinie 17:30 odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy połączone z Godziną Łączności Modlitewnej z Polonią poświęconą w tym roku Dziełu Kolpinga w Indonezji. Podczas nabożeństwa przez członków Stowarzyszenia odmówiony został różaniec. W uroczystości udział wzięli parafianie oraz rodziny Kolpinga z Brzeska, Łoniowej i Dębna.  Światowy Dzień Modlitwy kolpingowskiej to coroczne święto upamiętniające beatyfikację bł. Adolpha Kolpinga. Tego dnia członkowie Rodzin Kolpinga z całego świata łączą się w modlitwie polecając Bogu konkretną intencję związaną z Dziełem. W tym roku nasza społeczność modli się w intencji Dzieła Kolpinga w Indonezji, gdzie mniejszość katolicką spotyka wiele wyzwań i trudności. 

 

Po uroczystym rozpoczęciu i wprowadzeniu w nastrój  przeżywanego święta, ksiądz Prezes Zygmunt Bochenek przedstawił warunki życia Indonezyjczyków, uzupełniając opis prezentacją przeźroczy.

Następnie rozpoczął się różaniec w intencji Rodzin Kolpinga oraz katolików zamieszkujących ten wyspiarski kraj. Tajemnice różańca odmówione zostały przez poszczególnych członków Rodziny Kolpinga.

Po zakończeniu różańca, Przewodniczący RK w Brzesku Józef Pabian przybliżył parafianom szeroką działalność Rodziny Kolpinga w Brzesku od ubiegłego  roku, aż  do chwili obecnej. Znaczną część swojego wystąpienia poświęcił realizowanemu projektowi pt. „Bliżej Obywatela. Bezpłatne porady prawne i obywatelskie.” Wymienił powiaty i gminy, których mieszkańcy najczęściej korzystali z tych porad oraz tematy, które cieszyły się największym zainteresowaniem. Ogólnie z porad prawnych w Brzesku skorzystało 539 osób,  pomimo faktu, że przy urzędach gminnych i powiatowych funkcjonują etatowi prawnicy.

W drugiej części przewodniczący zaprezentował parafianom różnego typu działania podejmowane przez Rodzinę Kolpinga na rzecz mieszkańców gminy i powiatu Brzesko. Wspomniał też o prowadzonych przez Stowarzyszenie kursach i szkoleniach. Pozyskane z tych kursów środki finansowe przeznaczane są w całości na opłaty związane z wynajmowaniem lokalu od Starostwa.

Od listopada ubiegłego roku do chwili obecnej Rodzina Kolpinga w Brzesku przeszkoliła następującą ilość osób:

kursy komputerowe dla osób 50+          39 osób
kursy kasy fiskalnej                                   81 osób
j. angielski                                                  28 osób
j. niemiecki                                                 13 osób,

Przewodniczący Józef Pabian dwa razy w roku za pośrednictwem Radia Dobra Nowina w Tarnowie przedstawia działalność i osiągnięcia Rodziny Kolpinga w Brzesku oraz realizowane kursy. Odbiorcami tych usług są mieszkańcy powiatów brzeskiego, tarnowskiego, nowosądeckiego.

Kolejnym punktem wystąpienia było zaproszenie parafian  do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia, które daje możliwość realizacji osobom aktywnym, chcącym nieść pomoc potrzebującym zgodnie z ideą Kolpinga.

W trakcie mszy w miejsce kazania pani Emilia Zydroń – koordynatorka programu wspierania emigracji pod nazwą Duszpasterstwo Emigracji Zarobkowej - przybliżyła parafianom naszą akcję pomocy rodakom wyjeżdżającym na emigrację zarobkową. Akcję tę propagujemy poprzez Rodziny Kolpinga na cały kraj.

Na koniec przewodniczący zwrócił się z apelem do parafian o pomoc w kwestii związanej z problemami lokalowymi. Zasugerował udostępnienie tańszego lokalu na terenie Brzeska, bądź przekazanie na rzecz Stowarzyszenia działki 3-5 ar. Działka ta byłaby przeznaczona pod budowę domu Kolpinga dla brzeskiej Rodziny Kolpinga. Dodatkowo przewodniczący poinformował parafian o założonej stronie internetowej, na której umieszczane są wszystkie bieżące informacje.

Kończąc nabożeństwo ksiądz prezes Zbigniew Bochenek podziękował parafianom oraz Kolpingowcom za liczny udział w naszym święcie.

Przewodniczący
Józef Pabian

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)