Pielgrzymka szlakiem św. Jakuba

Rodziny Kolpinga z Małopolski postanowiły w tym roku uczcić Światowy Dzień Modlitwy Kolpingowskiej w nieco inny sposób.  W sobotę 27 października 2012 r. w samo południe 17-osobowa grupa pielgrzymów wyruszyła szlakiem św. Jakuba z Polanowic do Więcławic Starych. W pielgrzymce uczestniczyli członkowie Rodzin Kolpinga z: Bochni, Chełmka, Krakowa-Nowego Bieżanowa, Krakowa-Klubu Celtyckiego i Luborzycy. Grupę dzielnie i ochoczo prowadził – jak przystało na lidera – Przewodniczący Dzieła Kolpinga w Polsce –Robert Prusak. Duchowym wsparciem dla pielgrzymów był zaś Prezes Dzieła Kolpinga w Polsce ks. prałat Józef Jakubiec.

Pielgrzymka miała bardzo wymowny charakter. W czasie jej trwania niesiono relikwie Bł. Adolpha Kolpinga, które niedawno sprowadzono do Polski z Kolonii. Krótki, bo zaledwie 11 kilometrowy odcinek Drogi Św. Jakuba, stał się jednak miejscem kolpingowskiej jedności. Obok siebie szły osoby w różnym wieku, różnych profesji i stanów. Relikwie Błogosławionego Patrona niesione były przez przedstawicieli poszczególnych Rodzin Kolpinga, wspólnie odmawiano Tajemnice Radosne Różańca Św. modląc się za Dzieło Kolpinga w Indonezji. Deszczowa pogoda – towarzysząca pielgrzymom na całej trasie – nie była w stanie zepsuć nastroju radości i satysfakcji ze wspólnie podejmowanego wysiłku.

Dopełnieniem wędrówki, a jednocześnie najważniejszym wydarzeniem tego dnia, była Eucharystia w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Więcławicach, współcelebrowana przez tamtejszego ks. proboszcza Ryszarda Honkisza z prezesem Dzieła Kolpinga ks. Józefem Jakubcem oraz prezesem Rodziny Kolpinga Kraków-Klub Celtycki – ks. Józefem Litwą.

Trud pielgrzymiego wędrowania został wynagrodzony popołudniowym posiłkiem w Domu Kolpinga w Luborzycy, w czasie którego została przedstawiona prezentacja multimedialna o Dziele Kolpinga w Indonezji. Wieczorem zaś wspominano minione 20 lat istnienia Rodziny Kolpinga w Luborzycy.

W legitymacjach, które otrzymali pielgrzymi po przebyciu pierwszego odcinka jakubowego szlaku, widnieje miejsce na 24 pieczątki. Zmotywowani tym faktem planują kolejne wędrówki ku większej jedności Dzieła Kolpinga w Polsce.

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)