W dobrym kierunku – program na rzecz wyrównywania szans


    W dniu 14.03.2008 został złożony projekt  „W dobrym kierunku – program na rzecz wyrównywania szans”. Projekt skierowany do 360 dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, mieszkających na wsiach oraz w małych miejscowościach, które z racji sytuacji materialnej, rodzinnej bądź miejsca zamieszkania mają ograniczony dostęp do edukacji, nie mogą rozwijać swoich zainteresowań oraz nie mają gdzie spędzać czasu wolnego. Działaniami zostaną objęte świetlice prowadzone przez kolpingowskie grupy samopomocowe w Chełmku, Dębnie, Luborzycy k/Krakowa, Porębie Żegoty, Wadowicach, Jarosławiu, Łebie, Łaguszewie k/Pruszcza Gdańskiego, Niewieścinie k/Bydgoszczy, Staniszczach k/Opola, Sycowie i Sosnowcu.


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)