Z wizytą u Rodziny Kolpinga w Staniszczach Wielkich

W dniu 23.09.2012 r. przedstawiciele Zarządu Dzieła Kolpinga w Polsce w osobach:

- Przewodniczącego – Roberta Prusaka
- Wiceprzewodniczącej – Beaty Harasimowicz
- Pisarza – Grażyny Rzepki-Płachty
- Członka Zarządu – Józefa Pabiana

oraz przedstawiciele Rodzin Kolpinga z Krakowa, Luborzycy i Jadownik odwiedzili Rodzinę Kolpinga w Staniszczach Wielkich.

W trakcie spotkania była okazja do rozmów na temat działalności RK dla dobra społeczności gminy Kolonowskie. Przewodnicząca Rodziny p. Martyna Mirek opowiedziała o ogromnym zaangażowaniu członków Rodziny w życie parafii, ale również o problemach i trudnościach, jakie pojawiają się w trakcie podejmowanych działań. Obecnie Rodzina chciałaby reaktywować aktywność świetlicy dla dzieci. Przewodnicząca zaprezentowała osoby, bez pomocy których trudno byłoby funkcjonować stowarzyszeniu: Ks. Prezesa Norberta Nowainskiego, Wiceprzewodniczącą – Dorotę Robak-Detko, Skarbnik Helenę Grzesik oraz małżeństwo Reginy i Jana Spałków. To między innymi z pomocą tych osób Rodzina w Staniszczach wyremontowała na swoją siedzibę pomieszczenia, w których zaproszeni goście mieli okazję wspólnie celebrować spotkanie. Na zakończenie wizyty Ks. Prezes RK w Staniszczach oprowadził gości po kościele parafialnym, przybliżając po krótce jego historię.
Podczas spotkania panowała bardzo miła i prawdziwie rodzinna atmosfera.
Spotkanie w Staniszczach Wlk. dało impuls do dalszych spotkań nowo wybranego Zarządu z Rodzinami Kolpinga w Polsce.

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)