III Zjazd uczestników projektu

W dniach14-16 września 2012 roku w  Domu Kolpinga w Luborzycy odbyło się spotkanie uczestników projektu dla Seniorów realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2012r. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele trzech organizacji RK z Luborzycy, Jadownik oraz Chełmka.

Wszyscy uczestnicy mieli zapewnione wyżywienie oraz noclegi. Był to trzeci blok szkoleniowy dla uczestników projektu obejmujący warsztaty komputerowe prowadzone przez Panią Dominikę Riahi-Lapczyk oraz warsztaty w zakresie planowania strategicznego prowadzone przez Pana Piotra Prokopowicza.
Uczestnicy spotkania w czasie wolnym od zajęć przygotowali etiudę teatralną wg wiersza Pani Anny Osławskiej „Ja mam nadwagę”. Pani reżyser stwierdziła, że nie słyszała dotychczas takiej interpretacji tego wiersza. Zjazd zakończył się uroczystą kolacją, podczas której śpiewano pieśni religijne oraz pieśni biesiadne. Uczestnicy kolejnego spotkania byli bardzo zadowoleni z pozyskanych cennych informacji, ale przede wszystkim z przyjaznej i życzliwej atmosfery.
Szkolenie z tematu planowanie strategiczne pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie: Jak stworzyć i wdrożyć strategię w Kolpingowskich  Klubach Seniora?
 

Marianna Jasiówka – KKS Luborzyca

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)