Informacja dotycząca spotkań uczestników projektu Seniorzy dla Seniorów

W Domu Kolpinga w Luborzycy w dniu 29 sierpnia 2012 r odbyło się spotkanie uczestników projektu „Nie tacy straszni jak nas malują – Seniorzy dla Seniorów” celem omówienia zakresu zadań dotyczących pozyskania lokalu na działalność Kolpingowskiego Klubu Seniora.

W tym dniu doszło do pierwszego spotkania uczestników projektu z księdzem Władysławem Ulmańcem proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy celem obejrzenia pomieszczeń, które mogłyby być zaadoptowane na działalność naszego Klubu. Jednak okazało się, że przedmiotowy lokal nie  posiada ogrzewania.
W związku z powyższym podjęliśmy decyzję aby spróbować porozmawiać z Panem Wójtem Gminy Kocmyrzów –Luborzyca. W dniu 5 września br. doszło do pierwszego spotkania z Panem Markiem Jamborskim, w którym uczestniczyli członkowie projektu w osobach Janina Scheib, Marianna Jasiówka oraz Kierowniczka Lokalnego Centrum NGO – Katarzyna Prusak. Na spotkaniu przedstawiliśmy cel naszej wizyty oraz zwróciliśmy się o pomoc w pozyskaniu pomieszczeń na działalność KKS. W wyniku dyskusji padła propozycja wykorzystania pomieszczeń w Centrum Kultury i Promocji w Baranówce. Z uwagi na to, iż pomieszczenia wykorzystywane są przez Koło Emerytów i Koło Gospodyń Wiejskich Pan Wójt zaproponował ponowne spotkanie w rozszerzonym składzie o przedstawicieli  organizacji tam działających. W dniu 12 września br. odbyło się kolejne spotkanie w poszerzonym składzie o przedstawicielkę  Koła Emerytów w osobie Pani Grażyny Bebak oraz  sołtys wsi Baranówka Panią Dorotę Adamczyk, na którym przedstawiliśmy swoją prośbę o udostępnienie lokalu na działalność KKS. Wstępne rozmowy dały nam nadzieję. Jednak po kolejnym spotkaniu z przedstawicielami Rady Sołeckiej otrzymaliśmy negatywną odpowiedź.
Podjęliśmy decyzję, aby rozpocząć rozmowy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Luborzycy. Do spotkania doszło w dniu 03 października br., w którym uczestniczyli: Pan Stanisław Turek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Luborzycy oraz członkowie projektu w osobach Janina Scheib, Marianna Jasiówka oraz Anna Koperek. W trakcie spotkania przedłożyliśmy prośbę o udostępnienie lokalu na działalność Kolpingowskiego Klubu Seniora. Pan Dyrektor wyraził zgodę na udostępnienie nam pomieszczeń (wstępnie do maja 2013 r.) oraz pokazał nam pomieszczenie do zaadoptowania. Z uwagi na to, iż szkoły są finansowane przez Gminę, dlatego też doszło w dniu 08 października br. do kolejnego spotkania z Panem Markiem Jamborskim wójtem Gminy Kocmyrzów Luborzyca. Spotkanie zakończyło się wynikiem pozytywnym.

Możemy powiedzieć: „Mamy lokal dla KKS!”. Teraz pozostała tylko kwestia jego wyposażenia.

Marianna Jasiówka – KKS Luborzyca

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)