5.Spotkanie Polsko-Niemieckie Rodzin Kolpinga

W dniach 21-23.09 2012 r. jedna z najdłużej działających Rodzin Kolpinga w Polsce – RK w Sycowie -  świętowała swój Jubileusz 20-lecia istnienia. Uroczystość została połączona z polsko-niemiecką konferencją „Partnerstwo zobowiązuje – współpraca międzypokoleniowa na przykładzie polsko-niemieckich partnerstw”.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się uroczystym obiadem, następnie po oficjalnym przywitaniu przedstawicieli Dzieła Kolpinga w Polsce oraz samorządowców z powiatu oleśnickiego i gminy Syców Przewodniczący Rodziny Kolpinga w Sycowie p. Józef Promny przedstawił krótko historię Rodziny oraz kontaktów partnerskich z Rodziną Kolpinga w Malsch oraz Bottrop –Eigen. Przedstawiciele Zarządu Dzieła Kolpinga w Polsce, w tym  ks. Prezes Józef Jakubiec oraz członkowie pozostałych obecnych na spotkaniu Rodzin Kolpinga spontanicznie rozpoczęli składanie życzeń sycowskiej Rodzinie wręczając drobne upominki. W czasie trwania przerwy kawowej podano jubileuszowy tort w kolorach kolpingowskich. Ostatnim oficjalnym punktem programu był wykład p. Elżbiety Nowocień dotyczący partnerstw polsko-niemieckich w kontekście działań rządowych. Wieczór uświetnił występ zespołu wokalnego.

Drugi dzień upłynął pod znakiem warsztatów tematycznych. Uczestnicy spotkania wybrali jeden z trzech tematów:

    • Współpraca europejska w Dziele Kolpinga (moderatorka: Beata Harasimowicz),
    • Współpraca międzypokoleniowa – wyzwania XXI wieku (moderator: Michał Ptak),
    • Społeczna Nauka Kościoła – aktualne wyzwania i zagrożenia (moderator: ks. Józef Jakubiec).

Po dwugodzinnej pracy zespołowej podsumowano warsztaty. Ich uczestnicy wskazywali na konieczność częstych spotkań polsko-niemieckich, wspólnego uczenia się języków obcych niezależnie od wieku, podejmowania inicjatyw międzynarodowych - głównie polsko-niemieckich oraz pielęgnowania przyjaźni zawartych między członkami europejskiego Dzieła Kolpinga.

Organizatorzy spotkania zaplanowali popołudnie w Arboretum Leśnym niedaleko Sycowa. Pomimo zmiennej pogody uczestnicy mieli okazję obejrzeć roślinność zebraną w różnych zakątach świata i pospacerować wśród kwiatowych alei. W drodze do siedziby Rodziny Kolpinga odwiedzono jeszcze sycowski park miejski, odrestaurowany z wykorzystaniem środków europejskich oraz muzeum regionalne ze zbiorami etnograficznymi. Popołudnie uczestnicy spotkania spędzili w siedzibie Rodziny Kolpinga, uraczeni ciepłymi napojami i domowymi wypiekami.

Chętni mogli wejść na taras widokowy sycowskiej dzwonnicy, która została odnowiona dzięki staraniom członków RK. Obecnie w wieży mieści się galeria wystaw artystycznych gdzie przez cały rok organizowane są tematyczne  wystawy plastyczne i fotograficzne. W przylegającej do dzwonnicy Wikarówce znajdują się biura RK w których prowadzona jest działalność statutowa, oraz Kolpingowskie Centrum dla bezrobotnych.

Sobotni wieczór uczestnicy spotkania spędzili na kolacji połączonej z wieczorem tanecznym.

Niedzielne przedpołudnie zainaugurowała Msza Święta, której przewodniczył Biskup Kaliski ks. Edward Janiak w koncelebrze z Prezesami Rodzin Kolpinga. Homilię wygłosił ks. Prezes Zenon Myszk. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe Rodzin Kolpinga oraz oprawa muzyczna w wykonaniu chóru kameralnego z Oleśnicy. Na zakończenie wykonano pamiątkową fotografię wszystkich uczestników spotkania.

5. Spotkanie Polsko-Niemieckie Rodzin Kolpinga przeszło do historii jako wspólne celebrowanie Jubileuszu 20-lecia istnienia Rodziny Kolpinga w Sycowie. W trakcie jego trwania odbyły się spotkania zarówno na szczeblu oficjalnym (spotkanie Zarządu ZCDK i DV Essen), jak i nieoficjalnym między członkami polskich i niemieckich Rodzin, które trwają w partnerstwach od wielu już lat. Przeprowadzone podczas spotkania rozmowy i nowo zawarte przyjaźnie stały się zwiastunem dalszej dobrej współpracy polsko-niemieckiej.

Michał Ptak

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)