Ks. kard. Stanisław Dziwisz przyjął nowy Zarząd Związku Centralnego

W czwartek 2 sierpnia 2012 roku w domu biskupów krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie miało miejsce spotkanie nowowybranego Zarządu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce z Księdzem Kardynałem Stanisławem Dziwiszem.
Ksiądz Kardynał wyraził radość, że prezesem ogólnopolskiego Dzieła Kolpinga został wybrany ksiądz prałat Józef Jakubiec,  prezes-założyciel  Rodziny Kolpinga w parafii Najświętszej Rodziny w Krakowie-Nowym Bieżanowie istniejącej  od dwudziestu lat i udzielił mu nominacji na tę funkcję. Podczas serdecznej rozmowy zapoznaliśmy Księdza Kardynała z propozycjami priorytetowych działań dla Rodzin Kolpinga w Polsce na lata 2012 – 2016.  Przyjął je  z aprobatą podkreślając ważną rolę społeczną Związku  jako zrzeszenia katolików świeckich, działających na terenie parafii w ścisłej współpracy z proboszczem - ich duchowym opiekunem. Powiedział m.in.: „Jest to tym bardziej potrzebne dzisiaj, gdy są próby lekceważenia roli Kościoła  w społeczeństwie, gdy mamy do czynienia ze zorganizowanymi atakami na prawa ludzi wierzących w Polsce i drwienia z wartości chrześcijańskich. Świeccy katolicy są ważnymi świadkami i apostołami nowej ewangelizacji Polski i Europy. Niech ta wasza misja trwa i dalej się rozwija. Z serca Wam na tę działalność błogosławię”. Ksiądz Kardynał przychylił się  do naszej prośby o pozyskanie od arcybiskupa Kolonii kard. J. Meisnera relikwii bł. Kolpinga dla sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie, jako sanktuarium  Rodzin Kolpinga w Polsce. Na zakończenie spotkania  przekazał dar dla Dzieła Kolpinga w Polsce w postaci  portretu bł. Jana Pawła II ze swą własnoręczną dedykacją. Ufamy, że w kontynuowaniu i rozwoju Rodzin Kolpinga i kół Młodego Kolpinga w naszych parafiach i diecezjach będą nas wspomagać modlitwą, błogosławieństwem i przykładem Maryja, nasza Matka i Królowa oraz  Święci Patronowie, zwłaszcza bł. Kolping i bł. Jan Paweł II.

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)