CHEŁMECKIE LIDERKI STARTUJĄ!

Liderki Projektu dla Seniorów z Chełmka z zapałem i energią przystąpiły do pracy.
Pierwsze szkolenie, które odbyło się w Krakowie w Domu Kolpinga zaowocowało pełnym zaangażowaniem w działania tak, że hasło „Nie tacy straszni jak nas malują” sprawdza się dosłownie, ponieważ pomieszczenie, w którym ma powstać Kolpingowski Klub Seniora wymaga remontu. Nie zrażone trudnościami, liderki tynkują, szpachlują, malują a efekty ich pracy można zobaczyć na zdjęciach.

Podkreślić należy, że członkinie grupy sprawdzają się we współpracy znakomicie i swoje zadania wykonują perfekcyjnie, wzajemnie się uzupełniając.

     powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)