Działanie 9.2

  
    W dniu 7.03.2008 Związek Centralny złożył wniosek w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach Działania 9.2 Podniesienie  atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)