Kurs komputerowy w RK Prusy zakończony

 

Już 1 sierpnia odbędzie się uroczyste zakończenie szkolenia Rozwój umiejętności informatycznych poprzez sprawną obsługę komputera i Internetu połączone z rozdaniem zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu oraz pozytywne zdanie testu końcowego.

Pod koniec 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił wyniki konkursu w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Prusach z liczbą punktów równą 100 otrzymała dotację na realizację projektu „Mieszkańcy gminy Kocmyrzów-Luborzyca e-kompetentni” o nr POKL.09.05.00-12-655/11-00.

Zajęcia prowadzone w trzech grupach, po 11 osób, rozpoczęły się w kwietniu (dla 2 grup)  i w maju (dla 1 grupy). Zajęcia były prowadzone w blokach po dwie godziny (2x 2 spotkania) lub cztery godziny (zajęcia sobotnie). 16 lipca br. został przeprowadzony test końcowy mający na celu zweryfikowanie zdobytych kwalifikacji.

32 osoby ukończyły pozytywnie 40-godzinny kurs komputerowy. Rozdanie certyfikatów będzie miało miejsce w Szkole Podstawowej w Luborzycy w dniu 1.08.2012 o godz.: 17.00

W imieniu Rodziny Kolpinga w Prusach serdecznie zapraszam do świętowania z nami!

Lucyna Paos
Przewodnicząca Rodziny Kolpinga w Prusach


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)