DNI WOLONTARIATU Z KOLPINGIEM - ogólnoeuropejska akcja „Kolping działa”

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga z Oświęcimia zorganizowało Dzień Wolontariatu w odniesieniu do 9 maja - Dnia Europy. Idea, która przyświecała KOLPINGOWCOM z Oświęcimia to promocja i szerzenie idei wolontariatu - czyli bezinteresownej  i bezpłatnej  pracy dla dobra społecznego oraz kontynuacja dzieła, które rozpoczęło Dzieło Kolpinga w latach poprzednich. W ubiegłym roku akcja odbywała się w jednym czasie w różnych miejscach w Polsce z udziałem członków Dzieła Kolpinga z całej Europy.  Stowarzyszenie Kolpinga z Oświęcimia wraz z delegacją Kolpinga z Niemiec działało na terenie Fundacji Bliżej Człowieka.

Inauguracją tegorocznego dnia było zaproszenie przez Przewodniczącą Stowarzyszenia Urszulę Trojańską, szefa Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy pana Alberta Bartosza, który przybył do domu osiedlowego na Starych Stawach (miejsce gdzie Rodzina Kolpinga prowadzi szereg zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych) w dniu 13 czerwca, aby zainteresować ideą wolontariatu wychowanków zajęć  prowadzonych przez Stowarzyszenie. W sposób niezwykle interesujący zaciekawił on dzieci praktyczną wiedzą w tym zakresie. Dzieci mogły zobaczyć prezentację multimedialną i wiele z nich zadeklarowało chęć pozostania małym wolontariuszem ;-).

Do udziału w kolejnym etapie w ramach Dnia Wolontariatu Przewodnicząca Stowarzyszenia oraz Członkowie Zarządu zaprosili wychowanków Domu Dziecka z Oświęcimia wraz z Panią Dyrektor Domu Dziecka, która bardzo dobrze przyjęła nasze zaproszenie i od razu postanowiła włączyć się w akcję. Wychowankowie przybyli do domu osiedlowego na Starych Stawach w dniu 16 czerwca. Zaproszono również do włączenia się do akcji wychowanków Stowarzyszenia Ziemi Oświęcimskiej na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych, którego pani Prezes była zachwycona możliwością współpracy.

W całą akcję włączyli się oczywiście wychowankowie zajęć, które prowadzi Stowarzyszenie, cały Zarząd Stowarzyszenia i jego członkowie. Plan Dnia Wolontariatu został starannie przygotowany tak aby w pełni wykorzystać możliwości i zdolności wszystkich uczestników zadania.

Zaplanowano:
• naukę sadzenia drzew i roślinności (dziękujemy firmie Plantpol za darowiznę w postaci drzewek),
• przygotowanie masy solnej  i wykonywanie EKO-dzieł z masy (dowolność w wykonywaniu figur płaskich i przestrzennych),
• przygotowanie EKO-mody z worków na śmieci, tektury, gazet, opakowań itp.,
• naukę ćwiczeń Capoeira i zbiórkę żywności,
• przygotowanie drapaka dla kotów, który posłużyć miał podczas wspomagającej Schronisko dla zwierząt w Oświęcimiu wizyty.

Akcja z udziałem uczestników z Domu Dziecka i wychowanków stowarzyszenia  rozpoczęła  się od przywitania gości, których oczekiwali i witali wychowankowie zajęć prowadzonych przez Stowarzyszenie Kolpinga, Zarząd Stowarzyszenia i jego członkowie. Przygotowano własnoręcznie na zajęciach  drapak dla kotów, zakupiono i zebrano żywność dla kotów i psów, a  organizatorzy wraz z gośćmi poszli na wcześniej umówioną wizytę do schroniska dla zwierząt, aby wspomóc schronisko darami. Opiekunowie schroniska byli zachwyceni okazaną pomocą, a za udział w akcji stowarzyszenie otrzymało piękne podziękowania.

Podczas akcji sadzono drzewka na terenie domu osiedlowego. Wszystkie zaplanowane zajęcia zostały przez ich uczestników rzetelnie wykonane. Najważniejsze jednak było to, że przy doskonałej atmosferze, wspaniałej, wspólnej, integrującej w sumie 6 podmiotów (MOWP, Dom Dziecka, Stowarzyszenie ziemi oświęcimskiej na rzecz dzieci niepełnosprawnych, Schronisko dla zwierząt, Radę osiedla Stare Stawy i Organizatora Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu) akcji, uczestnicy nie tylko się doskonale zintegrowali, ale podczas zabawy i miło spędzanego czasu, docenili walory środowiska naturalnego, pokazano bowiem jak sadzić i pielęgnować drzewka oraz zachęcono do wspólnej pracy przy wykorzystaniu naturalnych materiałów. Wykonano piękne EKO-dzieła, rozruszano uczestników fizycznie podczas Capoeiry i pokazu EKO-mody, który odbywał się w rytmach muzyki i prowokował uczestników do tańca i własnych, kreatywnych figur gwarantujących gromkie brawa podczas prezentacji EKO-strojów. W akcji w sumie wzięło udział 57 osób.  Na zakończenie wspólnie spędzonych chwil przygotowano słodki poczęstunek, a promocja idei wolontariatu i ciekawe zajęcia integrujące, zwracające uwagę na dbanie o środowisko naturalne i zdrowy styl życia zachęciły wszystkich do kontynuacji akcji.

Zarząd Stowarzyszenia nie zamierza na tym poprzestać - planujemy co roku promować wolontariat, zdrowy styl życia, integrować małe lokalne społeczności i dawać radość innym. Dziękujemy Przedstawicielom w/w organizacji i instytucji za udział w akcji, niesamowitą życzliwość i deklarację podejmowania wspólnych działań.

Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu
Urszula Trojańska

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)