Zapraszamy Seniorów do udziału w projekcie FIO

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Chełmku w partnerstwie ze Związkiem Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce rozpoczyna realizację projektu „Nie tacy straszni jak nas malują- Seniorzy dla Seniorów”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt będzie realizowany w okresie od czerwca do grudnia 2012 r. na terenie trzech małopolskich powiatów: brzeskiego, krakowskiego i oświęcimskiego.

Do udziału w nim zapraszamy aktywne i zaangażowane społecznie osoby powyżej 50 roku życia, wyrażające chęć działania na rzecz seniorów lokalnej społeczności.

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń komputerowych oraz rozwoju osobistego w blokach weekendowych od lipca do października 2012 , wykształcenie liderów społecznych wśród osób starszych, a także założenie Kolpingowskich Klubów Seniora z bogatą ofertą kulturalno-społeczną w trzech miejscowościach: Chełmku, Jadownikach i Luborzycy.

Aby zgłosić się do projektu wystarczy wypełnić załączoną ankietę motywacyjną i dostarczyć ją osobiście lub mailowo do 20.06.2012 r. przedstawicielom Rodzin Kolpinga:

ANKIETA MOTYWACYJNA - POBIERZ

RK Chełmek (powiat oświęcimski)– p. Dorocie Pietrzyk, tel. 698 368 523, dpietrzyk@kolping.pl
RK Jadowniki (powiat brzeski) – p. Izoldzie Mili, izolda_mila@o2.pl
RK Luborzyca (powiat krakowski) – p. Katarzynie Prusak, tel. 504 104 012, kprusak@kolping.pl
bądź wysłać na adres Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce (ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków), kolping@kolping.pl;

Spośród kandydatów zostanie wyłonionych 18 osób (po 6 dla każdej miejscowości), które zostaną zaproszone na spotkanie informacyjne pod koniec czerwca 2012 r.

Bliższych informacji o projekcie udziela jego koordynator Michał Ptak pod nr tel. 12 418 77 77 lub drogą mailową: mptak@kolping.pl.


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)