Wybrano nowego Sekretarza Generalnego Międzynarodowego Dzieła Kolpinga

Markus Demele z Frankfurtu został wybrany nowym Sekretarzem Generalnym Międzynarodowego Dzieła Kolpinga. Podczas tegorocznych obrad Rady Generalnej w Bensberg nieopodal Kolonii 49 delegatów z 31 krajów oddało na niego przeważającą większość głosów.  Sekretarz Generalny jest odpowiedzialny za merytoryczną pracę Międzynarodowego Dzieła Kolpinga. Wybierany jest na okres 10 lat. Rada Generalna to najwyższy organ decyzyjny Międzynarodowego Związku.
„Cieszę się, że mogę zaoferować  moją siłę, ciekawość oraz gotowość  do pracy na tym stanowisku w służbie Międzynarodowego Dzieła Kolpinga” – powiedział Demele po wyborze. Wskazał na szczególną potrzebę wspierania międzynarodowej solidarności wewnątrz organizacji, która liczy obecnie około  450 000 członków w 61 krajach świata. Pierwszeństwo wobec rozszerzania działalności na kolejne kraje powinna mieć konsolidacja już istniejących struktur w celu stworzenia fundamentu dla dalszego solidnego rozwoju idei Adolpha Kolpinga w innych krajach i kulturach. Jednym z głównych zadań nowego sekretarza będzie koordynowanie przewidzianego na 5 lat procesu rozwoju organizacyjnego międzynarodowego związku.
Z wielkim szacunkiem wypowiada się Markus Demele o dziele swego poprzednika Huberta Tintelotta.  „Gdy  obejmował on urząd, nie było mnie jeszcze na świecie.  Wtedy Kolping liczył 280 000 Członków w 14 krajach świata, dziś liczy 450 000 w 61 krajach.” Ten szybki globalny rozwój jest największą zasługą Tintelotta. Ostateczne przekazanie urzędu nastąpi jesienią 2012, krótko przed odejściem Huberta na emeryturę.
Markus Demele urodził się 26 listopada 1978 roku w Lüneburgu. Po maturze ukończył studia z zakresu ekonomii i organizacji przedsiębiorstwa, a następnie został przyjęty na Teologię Katolicką we  Frankfurcie nad Menem. Podczas semestru studiów spędzonego w Kenii poznał Międzynarodowe Dzieło Kolpinga. Swą pracę dyplomową napisał na temat programu mikrokredytów  Dzieła Kolpinga w Ugandzie.  W 2006 roku został dyplomowanym  teologiem  Filozoficzno-Teologicznej Szkoły Wyższej im.  Św. Grzegorza w Frankfurcie nad Menem.  Od tego czasu pracuje jako wykładowca prawa i ekonomii w Katolickim Stowarzyszeniu na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem  oraz jako pracownik naukowy  w Instytucie Nell-Breuning we Frankfurcie nad Menem.  Obecnie przygotowuje się do promocji doktorskiej w zakresie  polityki rozwojowej. Markus Demele jest żonaty.

Źródło: www.kolping.de

 


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)