Spotkanie Młodego Kolpinga na Ukrainie

Szkolenie z zakresu zarządzania projektami oraz Zebranie Ogólne Młodego Kolpinga Europa

2-7 lipca 2012 w Czerniowcach / Ukraina

Tematyka Spotkania
• zebranie ogólne
• 2-dniowe szkolenie dot. zarządzania projektami (z wykorzystaniem interaktywnej symulacji)
• zaprezentowanie możliwości finansowania akcji młodzieżowych
• zaplanowanie akcji na kolejne 2 lata
• poznanie Ukrainy i Dzieła Kolpinga na Ukrainie

Prowadzenie:
Galja Ieromina
Referentka ds. młodzieży i kształcenia,
Ukraina

Daniela Stehlik
Referentka ds. Europy,
Kolping Europa

Uczestnicy:
przedstawiciele Młodego Kolpinga z krajów Europy

Język seminarium:
niemiecki/angielski

Proszę przygotować:
• prezentację Młodego Kolpinga ze swojej Rodziny Kolpinga
• Młody Kolping w liczbach
• działania MK w 2011 roku ( zdjęcia, plakaty, film)
• planowane działania na lata 2012 i 2013
• cele i wyzwania
• pomysły na Europejski wieczór  - proszę zabrać coś typowego dla Waszego kraju  (teatr, piosenka, taniec, gra…:-)
• pomysły i życzenia dla akcji Młodego Kolpinga Europa w przyszłości


Opłata za uczestnictwo:
• opłatę za uczestnictwo w spotkaniu pokrywa Dzieło Kolpinga
• zwrot kosztów dojazdu do 50% (w przypadku PKP, podróż 2 klasą)


Zgłoszenia przyjmowane na załączonym formularzu zgłoszeniowym na adres e-mail:
pkwapik@kolping.pl

Szczegółowe informacje pod numerem tel.:  012 418 77 62

PLIKI DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy - Pobierz

Opis spotkania - Pobierz


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)