Nagroda z Kerpen dla RK Oświęcim!

Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu otrzymała prestiżową nagrodę przyznaną przez Kuratorium Fundacji Kolpinga   w Kerpen (Niemcy) -  mieście  naszego patrona i założyciela. Została ona przyznana  za  aktywną działalność Rodziny na rzecz społeczności lokalnej, a w szczególności za wszechstronną  pracę z dziećmi.

Fundacja  Kolpinga w Kerpen po raz 21 przyznała swą nagrodę dla osób lub instytucji, które mają - w rozumieniu myśli samego bł. Kolpinga - szczególne zasługi w dziedzinie społecznej. Uroczystość   rozpoczęła się Mszą św. w kościele St. Martinus w niedzielę 6 maja 2012 roku, a ceremonia wręczenia nagrody  odbyła się w ratuszu w Kerpen w obecności 90 zaproszonych gości –  z Rodzin Kolpinga,  stowarzyszeń, polityków,  bankowców i   członków Kuratorium Fundacji. Przybyła na nią delegacja z RK Oświęcim wraz z sekretarzem naczelnym Dzieła Kolpinga w Polsce – Krzysztofem Wolskim.
W przeddzień przyznania nagrody  zostali oni  podjęci uroczystą kolacją przez  V-ce Burmistrz Kerpen. Podczas uroczystości zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać laudacji przygotowanej przez Klaudię Rudersdorf – przewodniczącą Związku Dzieła Kolpinga w diecezji Essen, która w  ciepłych i rzeczowych słowach  opowiedziała o  pracy nagrodzonego Stowarzyszenia i o jego przyjaznych kontaktach z  władzami.  Delegacja z Polski podziękowała za to szczególne wyróżnienie i wręczyła skromne upominki członkom Fundacji. Pokazana też została wszystkim zgromadzonym gościom prezentacja multimedialna, która w obrazowy sposób opowiedziała o różnorakiej działalności skierowanej przede wszystkim na dobro dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Następnie  Burmistrz kolpingowskiego miasta Kerpen  - Marlies Sieburg wręczyła symboliczny czek na 5000 Euro z przeznaczeniem na cele statutowe Stowarzyszenia. Przewodnicząca  Rodziny Kolpinga w Oświecimiu - Urszula Trojańska jest w stałym kontakcie z władzami miasta Kerpen i jest dumna z wyróżnienia, które stowarzyszenie otrzymało, tym bardziej, że  przysłuży się ono dalszemu rozwojowi lokalnej społeczności i partnerskich kontaktów miedzy oboma miastami.


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)