Rodziny Kolpinga zrealizują projekty w ramach FIO 2012Informujemy, iż dwie Rodziny Kolpinga: z Chełmka oraz z Sosnowca otrzymają dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012 i będę realizowały projekty dla społeczności lokalnych.


Rodzina Kolpinga w Chełmku w partnerstwie ze Związkiem Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce już od czerwca 2012 r. zacznie realizować projekt „Nie tacy straszni jak nas malują – Seniorzy dla Seniorów”, włączając w działania Rodzinę Kolpinga z Luborzycy i Jadownik. Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń komputerowych oraz z zakresu rozwoju umiejętności interpersonalnych dla 18 osób powyżej 50 r. ż., które następnie zainicjują działania Kolpingowskich Klubów Seniora w Małopolsce.
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga przy parafii św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu w porozumieniu z Parafią p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Sosnowcu zrealizują dwuletni projekt „Klub-Akademia Własnego Rozwoju”.
Warto podkreślić, że obydwa projekty zostały złożone w ramach Priorytetu 3. PO FIO 2012: Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne i uzyskały bardzo wysoką ocenę: RK Chełmek – 207 pkt., RK Sosnowiec – 204 pkt.
Wnioski w ramach FIO 2012 złożyły również następujące Rodziny Kolpinga: z Bochni, Poręby-Żegoty, z Dębna, z Jarosławia, z Warszawy, z Krakowa-Bieżanowa, z Kłodawy oraz Dzieło Kolpinga Diecezji Pelplińskiej. Niestety pomimo wysokiej oceny merytorycznej projekty nie otrzymały dofinansowania.
Zwycięzcom gratulujemy! Pozostałym Rodzinom życzymy dalszej motywacji do działania i składania nowych wniosków oraz realizacji inspirujących projektów.

    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)