Biuletyn „Kolping”

    Z radością przekazujemy informację, że wkrótce wznowione zostanie wydawanie Biuletynu „Kolping”. Biuletyn będzie ukazywał się w papierowej formie, a jego elektroniczna wersja będzie zamieszczana na naszej stronie internetowej. Planujemy również rozpocząć wydawanie newslettera, który będzie rozsyłany droga mailową do wszystkich osób, które zgłoszą chęć jego otrzymywania. Pierwszy  numer Biuletynu ukaże się w marcu.

   W związku z wznowieniem wydawania  Biuletynu oraz z zainicjowaniem newslettera zachęcamy wszystkie Rodziny Kolpinga do aktywnego włączenia się w ich publikację przez nadsyłanie artykułów. Z pewnością w każdej Rodzinie dzieją się wydarzenia, którymi warto dzielić się z całą kolpingowską wspólnotą.
   Artykuły oraz zdjęcia prosimy przesyłać na adres kolping@kolping.pl lub kpartyka@kolping.pl, w temacie maila wpisując biuletyn, ewentualnie pocztą tradycyjną na adres Związku.


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)