Ks. Prezes Janusz Rekowski - nie żyje

W poniedziałek wieczorem 12.03.2012 roku dotarła smutna wiadomość – ks. Kanonik Janusz Wojciech Rekowski – wieloletni Prezes Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce i Prezes Rodziny Kolpinga w Jodłownie k/Gdańska - nie żyje.

Głęboko zasmuceni łączymy się ze Wszystkimi, dla których Jego Osoba była rozpoznawalnym znakiem kolpingowskiej otwartości i bezinteresownej pomocy.

Polecając Go w spontanicznej modlitwie naszemu Błogosławionemu Patronowi oraz Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej wołamy: Dobry Jezu a nasz Panie - daj Mu wieczne spoczywanie! Amen.

Śp. ks. Kanonik Janusz Wojciech Rekowski włączył się w działalność ogólnopolskiego Dzieła Kolpinga od roku 1995 wraz z założeniem w swej parafii w Jodłownie pierwszego na Wybrzeżu stowarzyszenia Rodzina Kolpinga. Jako jej zaangażowany duchowy opiekun i animator został w listopadzie 1996 wybrany prezesem Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie i pełnił tę funkcję do roku 2004, a do 2008 roku jako wiceprezes. Był współorganizatorem wielu przedsięwzięć kolpingowskich m.in. 200 osobowej pielgrzymki do Rzymu na 10.rocznicę beatyfikacji bł. A. Kolpinga, współpracy partnerskiej polskich Rodzin Kolpinga z Rodzinami w Niemczech, na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech. Był wielkim Przyjacielem młodzieży umożliwiając jej udział w wymianie międzynarodowej we współpracy z katolickimi organizacjami w Europie . Założył i wspierał Młodzieżową Orkiestrę Dętą w Jodłownie, która zasłynęła koncertami w Rodzinach Kolpinga w wielu krajach. Dbał o rozwój Dzieła Kolpinga w Polsce zakładając kolejne Rodziny w Archidiecezji Gdańskiej i innych rejonach Polski . W 1999 roku uzyskał zgodę Episkopatu Polski na używanie nazwy „wspólnota katolicka” dla kierowanego przez siebie Dzieła. Był otwartym i mądrym kapłanem serdecznie przyjmowanym i gorliwie słuchanym w polskich i europejskich kolpingowskich wspólnotach. Posiadał charyzmę przywódcy oraz delikatność i stanowczość dobrego ojca. Zawsze zachęcał do modlitwy za bliźnich i do wdzięczności za otrzymane łaski Boże. Dzieło Kolpinga wraz z jego odejściem poniosło bolesną stratę.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Janusza Rekowskiego odbędą się w Parafii Jodłowno w poniedziałek 19 marca 2012 roku o godz.10.00.

Zarząd Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza Siostry i Braci z Rodzin Kolpinga do uczestnictwa osobistego bądź duchowego w tej ostatniej posłudze. Prosimy też o ofiarę modlitwy i Eucharystii w Jego intencji.
Otrzymaliśmy pierwsze kondolencje z Międzynarodowego Dzieła Kolpinga z Kolonii z informacją, że ks. Prezes Ottmar Dillenburg we środę 14.03.2012 r. odprawił poranną Mszę świętą z modlitwą za duszę śp. ks. Janusza Rekowskiego w obecności sekretarza naczelnego Huberta Tintelotta i referenta ds. Europy Środkowej Gregora Federhena.

Natomiast we czwartek 15.03.2012 r. ks. Prałat Józef Jakubiec – prezes RK w Krakowie Nowym Bieżanowie odprawił w tamtejszym Sanktuarium Najświętszej Rodziny o godz. 18.00 Mszę św. o nagrodę Nieba dla naszego zmarłego Przyjaciela. Posługę muzyczną na Mszy św. w Krakowie- N.Bieżanowie pełnił kolpingowski chór „Familia” w dowód wdzięczności za wspólne wyjazdy koncertowe na Słowację i Węgry organizowane przez śp. ks. Janusza.

W niedzielę 18 marca w kościele p.w. św. Karola Boromeusza w Staniszczach Wielkich prowadzić będziemy Drogę Krzyżową, podczas której będziemy modlić się w intencji zmarłego.

W niedzielę 18.03.2012 r. członkowie RK Staniszcze Wielkie poprowadzą parafialną Drogę Krzyżową, modląc się w intencji śp. ks. Janusza Rekowskiego. Rozważania podczas nabożeństwa poprowadzą członkowie Rodziny, a modlitwę prezes ks. proboszcz Norbert Nowaiński.

RK ze Staniszcz Wielkich przesłał też list kondolencyjny, który zamieszczamy obok. (pobierz)

Otrzymaliśmy też wzruszający List kondolencyjny od Dzieła Kolpinga w Słowenii, które za prezesowania śp. ks. Janusza Rekowskiego przekazało nam pomarańczowy samochód VW-bus wspaniale ułatwiający kontakty z Rodzinami Kolpinga w Polsce i Europie. (pobierz)

Nadeszły kondolencje od Dzieła Kolpinga na Słowacji, którą często odwiedzał ks. Prezes Janusz Rekowski i miał tam wielu przyjaciół, szczególnie w RK Surany k/Nitry. (pobierz)


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)