Szczególne wyróżnienie dla Rodziny Kolpinga w Oświęcimiu

Fundacja Adolpha Kolpinga w Kerpen (Niemcy) corocznie lub co najmniej raz na dwa lata przyznaje nagrodę dla osób lub instytucji, które zdobyły w rozumieniu myśli samego bł. Adolfa Kolpinga szczególne zasługi w dziedzinie społecznej. To wyjątkowe wyróżnienie w Niemczech jest przekazywane przez Kuratorium i Radę Fundacji w miejscu narodzin Adolpha Kolpinga po raz 21-szy.

W tym roku nagrodę otrzyma Rodzina Kolpinga z Oświęcimia, która wyróżnia się licznymi działaniami podejmowanymi w duchu bł. Kolpinga, w szczególności poprzez pracę z dziećmi społecznie pokrzywdzonymi i zmarginalizowanymi.

Poprzez udzielenie nagrody RK Oświęcim wzmocni się istniejące partnerstwo pomiędzy miastami Kerpen – Oświęcim.

Uroczystość rozdania nagrody odbędzie się 6 maja 2012 w ramach partnerskich dni Kerpen. Rozpocznie się o 9.30 w kościele St. Martinus , a następnie rozdanie nagród odbędzie się podczas ceremonii w foyer ratusza w Kerpen.


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)