Seminarium w Caransebes

Dzieło Kolpinga w Rumunii zaprasza do udziału w seminarium „Monitorowanie i wspieranie seniorów wymagających opieki. Zasady działań organizacji pozarządowych w państwach Europy Środkowo—Wschodniej w w/w zakresie”.
Seminarium odbędzie się w terminie 20-23.02.2012 w Caransebes/Rumunia.

Do udziału w seminarium zaproszeni są Członkowie Dzieła Kolpinga z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.  Koszt uczestnictwa w spotkaniu wynosi 15 Euro/osoba. Koszty dojazdu należy pokryć we własnym zakresie. 
W załączeniu znajduje się program seminarium wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail pkwapik@kolping.pl w nieprzekraczalnym terminie 16.02.2012r.
 
Zachęcamy do udziału!

Załączniki:

1. Formularz zgłoszeniowy - pobierz

 


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)