Fundraising w międzynarodowym gronie

W dniach 1-3 grudnia 2011 r. w Luborzycy odbyły się drugie warsztaty w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Szkolenie - skierowane do przedstawicieli Dzieła Kolpinga z Polski, Czech, Węgier, Rumunii, Włoch i Niemiec – dotyczyło fundraisingu jako drogi do efektywnego pozyskiwania funduszy dla organizacji.

W pierwszym dniu spotkania przedstawiciele krajów uczestniczących w programie przedstawili krótkie prezentacje obrazujące strukturę finansową i źródła finansowania swych organizacji.

Wykład dotyczący metod pozyskiwania darowizn i funduszy przez dział pomocy rozwojowej Międzynarodowego Dzieła Kolpinga wygłosiła Barbara Demmer z Kolonii.

Następnie swoje zajęcia z grupą rozpoczął zaproszony przez gospodarzy ekspert Robert Kawałko – prezes Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, który przedstawił zasady etycznego i efektywnego pozyskiwania środków finansowych na działalność organizacji pozarządowych. Prowadzący wyjaśniał, w jaki sposób przekonać indywidualnych darczyńców oraz przedstawicieli firm do przekazywania darowizn na cele charytatywne. Podczas spotkania nie zabrakło przykładów cieszących się powodzeniem kampanii fundraisingowych, prezentacji sposobów na budowanie relacji z darczyńcami oraz ćwiczeń praktycznych.

Przybyli goście uczestniczyli również w uroczystej Mszy Św. celebrowanej przez ks. Mirosława Niewiedziała - wiceprezesa Dzieła Kolpinga w Polsce, w której brali także udział przedstawiciele Rodzin Kolpinga z Luborzycy, Prus oraz Krakowa – Nowego Bieżanowa. Nie zabrakło również czasu na zwiedzanie Krakowa oraz zaserwowanie gościom specjałów polskiej kuchni.

Kolejne szkolenie w ramach realizowanego projektu odbędzie się w Czechach w dniach 2-4 lutego 2012 r. Jego tematem będzie współpraca na płaszczyźnie międzynarodowej.


Zobacz więcej zdjęc z warsztatów  


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)