Poradnictwo prawne - Konferencja podsumowującą projekt Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie

 

 

Zaproszenie na Konferencję podsumowującą projekt
Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie
„W poszukiwaniu modelu świadczenia porad prawnych i obywatelskich”.

12 grudnia 2011 roku

Oświęcimskie Centrum Kultury 
32-602 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24
Sala konferencyjna

Szanowni Państwo,

inicjatywa bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego rozwija się w Europie od kilkudziesięciu lat. Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce przyłączył się do tej cennej inicjatywy i od wielu lat oferuje bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie.
W ciągu minionych lat w trzech Centrach Porad Prawnych i Obywatelskich – w Chełmku, Chrzanowie oraz w Oświęcimiu udzielono ponad 20 tys. porad prawnych i obywatelskich, zorganizowano szereg wykładów o tematyce prawnej jak również przeprowadzono poradnictwo wyjazdowe docierając do każdej gminy w  obu powiatach. Poprzez realizację projektu „Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie” dążyliśmy do polepszenia sytuacji osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz do zwiększenia świadomości prawnej i obywatelskiej mieszkańców powiatu oświęcimskiego i chrzanowskiego. Nadszedł czas na zaprezentowanie wypracowanego modelu prowadzonych działań na podstawie prawie trzyletniej działalności w tym zakresie prowadzonej w obu w/w  powiatach.
W związku z tym zapraszamy na Konferencję podsumowującą działania projektu „Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie”, w dniu 12 grudnia 2011 roku.
Poniżej znajdą Państwo program.

Miejsce:
Oświęcimskie Centrum Kultury
32-602 Oświęcim
ul. Śniadeckiego 24
Sala konferencyjna

Termin:
12 grudnia 2011

Program konferencji:

Termin

Temat

10.00 -10.30

Rejestracja uczestników konferencji

10.30-10.45

Powitanie

10.45-11.00

Poszukiwanie możliwości prowadzenia bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego

11.00-11.45

Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie.

Przybliżenie działalności Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich

11.45-12.15

Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi

12.15-12.45

Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie.

Podsumowanie działań projektowych

12.45-13.15

Przerwa kawowa

13.15-14.00

Wyzwania w zakresie bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce.

 

Do zobaczenia!

   Marta Wrzosek                           Bożena Michałek                         Krzysztof Wolski
kierownik Centrów                     menadżer projektu                      sekretarz naczelny

Załączniki:

1. Program - pobierz


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)