„Anioły są wśród nas”. Tak niewiele trzeba by wywołać uśmiech potrzebującego dziecka, nie tylko w okresie świątecznym. Prosimy o dar serca

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Chełmku przy wsparciu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce realizując swój strategiczny cel wsparcia potrzebujących dzieci z najuboższych rodzin, podjęło się realizacji kampanii fundraisingowej.

Celem działań jest zebranie środków na realizację programu hipoterapii tj. rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych przez ćwiczenia z końmi. Programem 8 sesji terapeutycznych pragniemy objąć 50 dzieci będących wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu.

W ostatnią niedzielę 27 listopada b.r. mieszkańcy Gorzowa i Chełmka w powiecie oświęcimskim ofiarowali na ten cel w sumie 1750 złotych w ramach kwest przy kościołach. Jednym ze sposobów przyłączenia się do akcji jest wykupienie cegiełki - ozdoby choinkowej wykonanej przez same dzieci. Możliwe są również wpłaty darowizn indywidualnych na konto: 27 2130 0004 2001 0260 8909 0002 (z dopiskiem: Hipoterapia).

Trwają również rozmowy z przedsiębiorcami, którym nieobojętne są losy niepełnosprawnych dzieci. Aby uruchomić program w zaplanowanym wymiarze nadal potrzebujemy wsparcia na kwotę ok. 6 tys. zł.

Motywacją dla naszych działań są doświadczenia członków stowarzyszenia będących pedagogami ze wspomnianej placówki wychowawczej. W minionym roku już pojedyncze sesje hipoterapii dla dzieci przyniosły zaskakująco pozytywne efekty medyczne oraz wywołały radość i uśmiech na twarzach dzieci. Rodziców dzieci nie stać jednak na zapewnienie środków na udział w dłuższej terapii.

Prosimy o dar serca!

Członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Chełmku
Dodatkowe informacje pod numerem tel.: 796-770-062


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)