Zaproszenie na Dzień Patrona

Czcigodni Księża Prezesi,
Drogie Siostry i Bracia w  Rodzinach

Za parę dni rozpocznie się miesiąc grudzień,  a z nim nadejdą doroczne   dni  wspomnienia o naszym Patronie – bł. A. Kolpingu.  Jest to zwykle czas podsumowywania działań i  umacniania  wzajemnych więzi łączących Rodziny tworzące naszą wspólnotę. A najlepszym tego wyrazem jest wspólne sprawowanie Eucharystii.

Dlatego chcielibyśmy zaprosić Was – Drodzy - do Luborzycy na  Mszę świętą w dniu 1 grudnia 2011 roku o godzinie 19.30 sprawowaną przez ks. Wiceprezesa Mirosława Niewiedziała.

Będą na niej obecni również przedstawiciele Rodzin Kolpinga z  Czech, Niemiec, Rumunii i Węgier – uczestnicy międzynarodowego spotkania w ramach projektu Grundtvig „Warsztaty partnerskie”.  Są oni żywo zainteresowani rozwojem naszego Dzieła w Polsce, chcą  nas poznać  i podzielić się swymi doświadczeniami.  Niech ta wspólna modlitwa i krótkie po niej spotkanie w DSF w Luborzycy będzie wyrazem naszej troski o dobro całej Europy przeżywającej obecnie trudny czas kryzysu. 

Serdecznie zapraszam
Z poważaniem
Krzysztof Wolski
Sekretarz Naczelny


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)