Protest

Kraków, dnia 23.09.2011r.


Szanowny Pan
Juliusz Braun
Prezes Zarządu
Telewizji Polskiej S. A.


Szanowny Panie Prezesie,

W imieniu wszystkich członków Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce – skupiającego ponad tysiąc członków w całej Polsce - w trosce o dobro Telewizji Publicznej, która jest dobrem wspólnym wszystkich Polaków apelujemy do Pana Prezesa o rezygnację z zatrudniania Adama Darskiego (Nergala) w roli jurora w programie „The Voice of Poland”.

W naszym odczuciu angażowanie p. Darskiego, który publicznie dokonał aktu podarcia Biblii oraz propaguje w swej twórczości wątki satanistyczne – pozostaje w jawnej sprzeczności z misją mediów publicznych, zdefiniowaną m. in. w Ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Art. 21. 2 ust. 6 tejże ustawy stwierdza, że „programy i inne usługi publicznej radiofonii i telewizji powinny (...) respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmującuniwersalne zasady etyki”.

Promocja przez TVP osoby jawnie odwołującej się do satanizmu, godzi w uczucia religijne przeważającej części obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Biblia jest nie tylko świętą księgą wiary, ale jednym z filarów cywilizacji, stanowi najwspanialszy i ponadczasowy pomnik kultury. Dlatego obrażanie jej w ordynarny sposób (w tym nazywanie „gównem”) jest przejawem niesłychanego barbarzyństwa. Taka osoba z własnej woli wyklucza się poza krąg osób, które w jakiejkolwiek formie byłyby godne społecznej nobilitacji, czym jest niewątpliwie systematyczny udział w programie telewizji publicznej.

Jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy pełnoprawnymi współwłaścicielami TVP, dlatego realizując swoje prawa właściecielskie domagamy się uszanowania naszych praw.

Z wyrazami najgłębszego szacunku

Zarząd Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce

Józef Promny
Przewodniczący Zarządu

 

Załącznik:

1. Oryginalny tekst protestu - pobierz


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)