Dla wspólnego dobra


        Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce otrzymał grant na realizację działań w ramach projektu „Dla wspólnego dobra”.
         Celem  projektu „Aktywnie dla wspólnego dobra” jest zwiększenia aktywności społeczności lokalnej i pobudzenia  lokalnych wspólnot dla tworzenia sojuszy na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Główną jego ideą  jest wykorzystanie potencjału osobowego i doświadczenia liderów  Rodzin Kolpinga z dłuższym związkowym stażem  do wsparcia działalności założonych niedawno Rodzin – zwłaszcza w niedalekim sąsiedztwie – a także do aktywizacji innych sąsiednich środowisk lokalnych w celu założenia tam całkiem nowych stowarzyszeń. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01.01.
 


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)