DZIEŁO KOLPINGA W OBRONIE WOLNEJ OD PRACY NIEDZIELI

Europejskie Dzieło Kolpinga jest głęboko zaangażowane w obronę godnych warunków pracy, w tym również godnego czasu pracy, a zwłaszcza wolnych od pracy niedziel. „Coraz bardziej powszechna praca w niedzielę pokazuje, że interesy ekonomiczne wysuwają się na pierwszy plan. Tym samym zostaje ograniczona troska o wartości o wiele ważniejsze dla współistnienia międzyludzkiego. Takiemu zjawisku pragniemy się przeciwstawić.”- mówi Hubert Tintelott sekretarz Europejskiego Dzieła Kolpinga.
Europejskie Dzieło Kolpinga należy do „Europejskiego Sojuszu na rzecz Wolnej Niedzieli“, który 20 czerwca 2011 r. w Brukseli zawarli przedstawiciele 65 organizacji pozarządowych, związków zawodowych i związków wyznaniowych. Sojusz wskazuje na badania, które pokazują, że pracownicy mający zagwarantowaną wolną niedzielę rzadziej chorują, a wolny weekend ma ogromne znaczenie dla wzmacniania więzi w rodzinach i społeczeństwie. Jest to zasadnicza różnica, czy przykładowo członkowie rodziny mają wolne różne dni tygodnia, czy odpoczywają od pracy wszyscy razem w weekend. Tylko taka sytuacja tworzy przestrzeń dla wspólnych działań, pielęgnujących więzi międzyludzkie.
Europejskie Dzieło Kolpinga chce również poprzez akcje promocyjne i szkolenia szeroko propagować ideę wolnej od pracy niedzieli korzystnie wpływającej na więzi rodzinne, społeczne, a także na zdrowie pracowników oraz zwracać uwagę na znaczenie stabilnych warunków zatrudnienia.  
Obecnie katolickie Dzieło Kolpinga jest reprezentowane w 20 państwach Europy przez 330 tysięcy członków. Dzieło Kolpinga włączyło się już aktywnie w wielu krajach w inicjatywy, które mają na celu ochronę wolnej niedzieli oraz podkreślają jej religijny wymiar.

 


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)