Ogólne Zgromadzenie Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce - podsumowanie

W miniony weekend odbyło się Ogólne Zgromadzenie Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce.
W zebraniu wzięli udział delegaci z 21 Rodzin Kolpinga z całej Polski. Spotkanie zostało poprowadzone przez przewodniczącego Związku Centralnego Józefa Promnego. Krzysztof Wolski, sekretarz naczelny, przedstawił działania podjęte przez Związek w 2010 r. obejmujące:

 • działalność zarządu centralnego
 • działalność statutową Dzieła Kolpinga, w tym:
  • prowadzone placówki doradczo-szkoleniowe Dzieła Kolpinga
  • pomoc instytucjonalną dla Rodzin Kolpinga
  • działalność informacyjno-promocyjną
  • komunikację z poszczególnymi Rodzinami Kolpinga
  • rozbudowę Domu Głównego
 • działalność gospodarczą, w tym:
  • działalność biura Kolping Travel
  • usługi informatyczne
 • ważne wydarzenia w 2010 r.
  • Ogólne Zgromadzenie Zwiazku
  • współpraca partnerska
  • współpraca międzynarodowa

Natomiast skarbnik – Beata Harasimowicz uzupełniła prezentację o sprawozdanie finansowe przedstawiając m.in. przychody Związku jak i powstałe koszty za rok 2010.
Delegaci uchwałą przyjęli sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za rok 2010.
W dalszej części spotkania miała miejsce uroczysta chwila. Decyzją Zarządu i zgodnie ze Statutem wręczono odznakę honorową „Za zasługi dla rozwoju Dzieła Kolpinga w Polsce”. Odznaką została uhonorowana Beata Harasimowicz, skarbnik Zarządu Dzieła Kolpinga, długoletni i zasłużony pracownik w uznaniu za zasługi na rzecz całej organizacji.
Delegaci przyjęli również uchwałę dot. aktualizacji numerów PKD w działalności Związku Centralnego. Polska Klasyfikacja Działalności stanowi systematykę, określającą rodzaj prowadzonej działalności statutowej oraz gospodarczej.
Ostatnim elementem zebrania było przedstawienie wolnych wniosków. Jednym z nich była propozycja częstszego spotykania się lokalnych stowarzyszeń. Zarząd Związku podejmie stosowne decyzje w sprawie przedstawionych wniosków na zebraniu członków Zarządu.


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)