Polsko-niemieckie seminarium „Z pożytkiem dla wolontariatu w Dziele Kolpinga”

W dniach 17-18 czerwca odbyło się w Gdańsku polsko-niemieckie seminarium „Z pożytkiem dla wolontariatu w Dziele Kolpinga”.
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce wychodząc naprzeciw założeniom Europejskiego Roku Wolontariatu i zainspirowany przeprowadzoną akcją wolontarystyczną Europejskiego Dzieła Kolpinga w naszym kraju, dla Małopolan, postanowił skorzystać z bogatych doświadczeń partnera niemieckiego – Diecezjalnego Dzieła Kolpinga w Essen w zakresie wolontariatu i podjąć działania na rzecz propagowania idei wolontariatu wśród członków lokalnych stowarzyszeń - Rodzin Kolpinga.
 W seminarium wzięło udział 57 osób z polskich i niemieckich Rodzin Kolpinga – członkowie lokalnych stowarzyszeń zainteresowani zintensyfikowaniem działań wolontaryjnych. Celem spotkania był transfer wiedzy i wzajemna wymiana doświadczeń wśród członków Dzieła Kolpinga z  obu krajów.
Program seminarium ukierunkowany był na dostarczenie uczestnikom wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia lub usprawnienia działań społecznych oraz umożliwienie przekazanie wiedzy w tym zakresie. Dla polskich Rodzin Kolpinga ogromną wartością było zaznajomienie się z pomysłami i dobrymi praktykami wolontarystycznymi Rodzin Kolpinga z Niemiec. Stąd też niemieccy prelegenci wygłosili prezentacje o tematyce „Wolontariat wczoraj i dziś – refleksje w Europejskim Roku Wolontariatu 2011” (Gregor Federhen, referent ds. Europy Środkowo-Wschodniej) oraz „Wolontariat w praktyce, akcje wolontarystyczne Dzieła Kolpinga w Essen” (Klaudia Rudersdorf, przewodnicząca Związku Diecezjalnego Dzieła Kolpinga w Essen). Pierwszy referent zwrócił uwagę na nowe podejście do idei wolontariatu. Wolontariusz w obecnych czasach nastawiony jest na podjęcie działania w określonej akcji. Jego działania ukierunkowane są na zdobycie doświadczenia, zdobycie odpowiednich kwalifikacji. Klaudia Rudersdorf przedstawiła inicjatywy podjęte przez członków esseńskiego Kolpinga na rzecz lokalnych społeczności w tym między innymi projekt łączący generacje mający na celu wsparcie osób podejmujących pierwsze kroki na rynku pracy. Osoby doświadczone, członkowie stowarzyszeń kolpingowskich, pomagają w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych czy w przećwiczeniu rozmów kwalifikacyjnych.
Spotkanie zakończyło się wspólną akcją wolontarytyczną na rzecz gdańskiej Rodziny Kolpinga.

Więcej dokumentacji fotograficznej na facebooku:
http://www.facebook.com/kolping.polska#!/media/set/?set=a.210004829042003.53134.163185190390634&notif_t=like


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)