Zebranie Kontynentalne Europejskiego Dzieła Kolpinga w Krakowie


Przed dwoma tygodniami - 01.05.2011 r. - zakończyło się w Krakowie  Zebranie Kontynentalne Europejskiego Dzieła Kolpinga (EDK) – najważniejsze doroczne obrady przedstawicieli Związków Dzieła Kolpinga z całej Europy. Przewodniczyła mu Barbara Breher – przewodnicząca zarządu EDK. Obecni byli pozostali jego członkowie – Hubert Tintelott - sekretarz generalny Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, Otto von Dellemann, Lina Kalibataite, Anton Salesny  oraz prezes EDK – ks. Ottmar Dillenburg. W zebraniu uczestniczyli  delegaci z  14 krajów: Albanii, Austrii, Litwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Ukrainy, Węgier oraz Włoch.

W pierwszym dniu obrad 29.04. przywitał zebranych przewodniczący ZCDK w Polsce – Józef Promny, po czym  wysłuchali oni  wykładu nt.  wolontariatu, pracy społecznej i zaangażowania na rzecz  społeczności lokalnych wygłoszonego przez Gregora Federhena – koordynatora projektów dla Europy Środkowej i Wschodniej. Przypomniał on zebranym, że Kraków posiada jedną z najstarszych organizacji wolontarystycznych. Jest nią tutejsze Bractwo Kurkowe działające nieprzerwanie od połowy XIII wieku. Po wykładzie odbyła się ponad  godzinna prezentacja działalności Dzieła Kolpinga w Polsce przygotowana przez zespół biura Związku w Krakowie. Prowadzili ją: Krzysztof Wolski - sekretarz naczelny i Beata Harasimowicz – skarbnik zarządu w formie dwugłosu o różnych polach działania Związku. Pokazane zostały filmy o spontanicznym zaangażowaniu Rodzin,  prezentacja konkretnych rezultatów realizowanych projektów  poparta wypowiedziami ich   beneficjentów w formie autentycznych świadectw dobrych praktyk. Prezentację zakończyły wywiady z  przewodniczącymi Rodzin Kolpinga. Józef Pabian z RK Brzesko mówił o swej misji zakładania nowych Rodzin, których założył już 6, w czym pomaga mu wstawiennictwo naszego błogosławionego Patrona. A Grażyna Rzepka-Płachta z RK Bochnia ukazała swą „kolpingowską drogę życiową” od wolontariuszki, stażystki, pracownicy aż po założycielkę najmłodszej polskiej RK. Oba wywiady spotkały się z wielkim uznaniem słuchaczy co było również dużą zasługą prowadzących – Bożeny Michałek koordynatorki projektów  i  Patrycji Kwapik – przewodniczącej Młodego Kolpinga w Polsce. Na zakończenie zaproponowały one wszystkim udział w konkursie nt. znajomości historii polskiego Kolpinga na podstawie niedawno wydanej książki pt.: Kolping współpraca bez granic”.

Wymiernym efektem spotkania stała się  praca społeczna, którą delegaci wykonali wolontarystycznie w sobotnie przedpołudnie 30.04. Podzieleni na 4 kilkuosobowe grupy odwiedzili  Rodziny Kolpinga w Krakowie-Nowym Bieżanowie, Libiążu, Chełmku i Oświęcimiu   gdzie wraz z ich członkami i zaproszonymi gośćmi – przedstawicielami lokalnego samorządu - zasadzili kilkadziesiąt drzew przy szkołach, budynkach parafii i w wiosce dziecięcej. Czwarta grupa w RK Chełmek przygotowała naręcza  bibułowych bukietów – origami na loterię pomocową  podczas festynu kolpingowskiego.

 W sobotni wieczór  wszyscy uczestnicy i goście  wzięli udział w uroczystej  mszy świętej w kościele św. Krzyża w Krakowie. Sprawował ją  ks. prałat Józef Jakubiec – prezes RK w Krakowie-N.Bieżanowie  wraz ks. Tiborem Merlasem z Rumunii i z ks. Dillenburgiem, który wygłosił porywające kazanie. By podkreślić  międzynarodowy charakter spotkania  - modlitwę wiernych odmówiono w językach narodowych uczestników. Oprawę muzyczną zapewnił chór kolpingowski „Familia” z Krakowa pod dyrekcją Beaty Kaczmarskiej, a na zabytkowych organach grał Marcin Szelest – wykładowca krakowskiej Akademii Muzycznej. Z uwagi na  przypadającą nazajutrz  beatyfikację Jana Pawła II po mszy św. zebrani uczestniczyli w wieczorze pamięci pt. „ Kolpingowskie spotkania z Janem Pawłem II – byliśmy tam z Tobą…” . Wypełniła go  prezentacja zdjęć ze spotkań Ojca Świętego z Rodzinami Kolpinga w Polsce i Europie zawierająca krótkie cytaty z Jego homilii. Towarzyszył jej występ dziecięcego zespołu wokalnego Szkoły Podstawowej w Łuczycach, który  żywiołowo zaśpiewał  sławną „Barkę” i inne ulubione pieśni Jana Pawła II. Dzień zwieńczyła uroczysta kolacja w  Jama Michalika przy akompaniamencie utworów Chopina i krakowskiej muzyki ludowej okraszonej niespodziewanym nadejściem  Lajkonika z buławą szczęścia.

Zebranie Kontynentalne  zakończyło się w niedzielę Miłosierdzia Bożego 1.05. sesją  plenarną poświeconą  programowym sprawozdaniom  merytorycznym  i finansowym oraz uchwaleniu „Deklaracji Krakowskiej”  nt. niezbywalnych praw osoby ludzkiej. Przedstawiono też apel do narodowych związków Europy o podjęcie w Rodzinach Kolpinga prac społecznych i woluntarystycznych na rzecz lokalnych środowisk pod hasłem „ Kolping coś robi”. Zaproponowano też termin następnego zebrania kontynentalnego we wrześniu 2012 we Włoszech (Płd.Tyrol/Górna Adyga).

Zarząd EDK słowami przewodniczącej Barbary Breher wyraził wielkie uznanie polskim organizatorom za perfekcyjne przygotowanie i przebieg całego Zebrania Kontynentalnego traktując fakt jego odbycia  w Krakowie  jako wyróżnienie za  wieloletni czynny udział ZCDK w Polsce w europejskiej współpracy kolpingowskiej. Nie bez znaczenia było i to, że  byliśmy tu razem  w czasie beatyfikacji papieża  Jana Pawła II, który w 1991 roku wyniósł na ołtarze Patrona naszego Dzieła – ks. Adolfa Kolpinga  mówiąc, że …” jest On wzorem do naśladowania dla współczesnego świata”. 

 


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)