33.Europejskie Seminarium Dzieła Kolpinga w Strasburgu

 

Zapraszamy członków Młodego Kolpinga Polska do udziału w 33.Europejskim Seminarium Dzieła Kolpinga w Strasburgu.

Spotkanie skierowane jest do młodych ludzi z całej Europy, którzy zainteresowani są działaniami Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. 
Tygodniowe seminarium odbędzie się w Strasburgu w terminie 10-15 kwietnia 2011. W programie przewidziano dla uczestników z Europy Wschodniej całodzienną wycieczkę do Paryża.
Język seminarium:  niemiecki
Koszt udziału: organizator pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia Koszt dojazdu na  miejsce seminarium: we własnym zakresie Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 23 lutego 2011 drogą mailową na adres: 
pkwapik@kolping.pl

Program seminarium znajduje się w załączniku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 012 418 77 62

Załądznik:

1. Flyer Strassbourg 2011

 


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)