Bezpłatne porady prawne i obywatelskie w kolpingowskim Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich

 

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce w ramach projektu „Bliżej Obywatela – bezpłatne porady prawne i obywatelskie” utworzył 6 ogólnodostępnych Centrów Porad Prawnych i Obywatelskich, w których kompetentne osoby – prawnicy oraz doradcy prawni będą bezpłatnie udzielać porad prawnych i obywatelskich w sposób rzetelny, poufny, bezstronny z zachowaniem aktualności informacji, począwszy od 17 stycznia 2011 roku.

Centra Porad Prawnych i Obywatelskich zostały otwarte w Krakowie,  Nowym Targu, Bochni i Brzesku oraz w Niepołomicach i Kocmyrzowie. W każdym z nich dostępne są również  informatory, poradniki oraz komputery w celu samodzielnego poszukiwania informacji czy przygotowania pisma. Ponadto przewidziano wydawanie co kwartał broszury prawnej (wersja papierowa i elektroniczna) poświęconej jednemu przekrojowemu zagadnieniu. Poprzez portal www.prawo.kolping.pl będzie wysyłany comiesięczny newsletter z opisem 20 najczęściej pojawiających się w danym miesiącu problemów zgłaszanych podczas porad.

Z bezpłatnej pomocy prawniczej mogą skorzystać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są w stanie skorzystać z płatnej pomocy prawnej.

Poniżej widnieją adresy Centrów Porad Prawnych i Obywatelskich w poszczególnych miejscowościach:
 
Bochnia, ul. Wyspiańskiego 25
(przy parafii św. Pawła Apostoła)
wtorek 14:30 – 18:30
czwartek 14:30 – 18:30

Brzesko, ul. Kościuszki 33
poniedziałek 15:00 – 19:00
czwartek 16:00 – 18:00
piątek 16:00 – 18:00

Kocmyrzów – Luborzyca, Wysiołek Luborzycki 133
wtorek 16:00 – 18:00
środa 16:00 – 18:00
 
Kraków, ul. Żułowska 51
poniedziałek - piątek 10:00-16:00
Niepołomice, ul. 3-go Maja 23
(Szkoła Podstawowa)
wtorek 16:00 – 18:00
czwartek 16:00 – 18:00

Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 39
(przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa)
wtorek 15:30 – 19:30
środa 16:00 – 20:00
czwartek 15:30 – 19:30
piątek 16:00 – 20:00

Wszelkich informacji na temat działalności Centrów można zasięgnąć pod numerem telefonu: 12 418 77 74 lub pisząc na adres mailowy: prawo-krakow@kolping.pl

Zapraszamy!

Centra Porad Prawnych i Obywatelskich utworzono w ramach projektu „Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)