ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY W RODZINIE KOLPINGA PRZY PARAFII ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W GDAŃSKU

Gdańsk, 27 października 2010 r.


 27 października 2010 roku nasza Rodzina Kolpinga i jej sympatycy zgromadzili się w kościele, by godnie obchodzić Światowy Dzień Modlitwy w 19 rocznicę beatyfikacji błogosławionego księdza Adolfa Kolpinga.
 We wczesnych godzinach rannych w Świątyni pw. Piotra i Pawła (jednocześnie Sanktuarium Matki Bożej Ormiańskiej) odśpiewaliśmy godzinki czczące Matkę Bożą Łaskawą.
Mszę Świętą odprawił prezes naszej Rodziny Kolpinga ks. Prałat Cezary Annusewicz. We wstępnych słowach skierowanych do wiernych podkreślił znaczenie tego dnia przywołując postać Patrona Rodzin, bł. ks. Adolpha Kolpinga.
W tym szczególnym dniu jednoczyliśmy się w modlitwie ze wszystkimi Rodzinami na całym świecie, równocześnie szczególne myśli kierowaliśmy do Sióstr i Braci w Dziele Kolpinga w Urugwaju.
W homilii ks. Prałat szczególną uwagę zwrócił na rolę i zadania Dzieła Kolpinga – niesienie pomocy wszystkim potrzebującym. Podkreślił wagę pokoju i przyjaźni z narodami.
 Po Mszy Świętej stanęliśmy do zdjęcia przy sztandarze i portrecie Kolpinga.
W tym dniu postanowiliśmy również zintegrować się jeszcze mocniej, więc zebraliśmy się w salce katechetycznej (zapraszając również sympatyków Rodziny) na uroczystym i smacznym śniadaniu. W czasie tego spotkania przewodniczący Marek Drewing wygłosił odczyt o Wschodniej Republice Urugwaju i działających tam Rodzinach Kolpinga. Trzeba przyznać, że wiele z tych informacji było dla nas zaskakujących, szczególnie jeśli idzie chodzi właśnie o Dzieło Kolpinga, jego szerokie i pożyteczne działania.
Ten czas Światowego Dnia Modlitwy Kolpingowskiej był dla nas także okazją, by wysłuchać relacji ks. Prałata – kustosza Sanktuarium Matki Bożej Ormiańskiej, o swoim pobycie w Armenii. Ogromnym szacunkiem darzymy tych naszych starszych Braci w wierze. Ksiądz Cezary wrócił z Armenii, jak sam powiedział: „jestem ubogacony kulturą i wielką życzliwością Ormian”. A zatem, mogliśmy jednoczyć się 27 października 2010 roku z rzeszą Braci i Sióstr w Dziele Kolpinga, jak również ze wszystkimi miłującymi Chrystusa.
 Na koniec agapy odmówiliśmy modlitwę do bł. Adolpha Kolpinga, a także modlitwę o kanonizację tego Patrona Rodzin na całym świecie i odśpiewaliśmy hymn Dzieła Kolpinga.
 O godzinie 17 nasza wspólnota odmówiła Różaniec Święty w intencji Sióstr i Braci w Dziele Kolpinga. Przez wstawiennictwo bł. ks. Adolpha Kolpinga modliliśmy się o działania wszystkich Rodzin (i tych w Urugwaju) w obronie godności i praw każdego człowieka, o wypełnianie zaszczytnej misji międzynarodowej solidarności.
 Nabożeństwo zakończyliśmy wezwaniem: „Błogosławiony Adolphie, Patronie nasz, módl się za nami!”.
 Ten Światowy Dzień Modlitwy (w Tygodniu Misyjnym) na pewno zaznaczył się w umysłach i sercach wspólnoty parafialnej św. Piotra i Pawła w Gdańsku.

 

Z Kolpingowskim pozdrowieniem –
Sekretarz Krystyna Wawrowska


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)