Międzynarodowy projekt


 Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce jest partnerem w międzynarodowym projekcie, który rozpoczął się w 24 października 2007 podpisaniem umowy przez głównego realizatora projektu – Izbę Rzemieślnicza w Muenster (Niemcy). W projekcie bierze udział 8 organizacji i przedsiębiorstw z 6 krajów: Francji, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski i Wielkiej Brytanii. Rosnąca europeizacja rynku pociąga za sobą wymóg podnoszenia umiejętności pracowników poprzez różnego rodzaju kształcenia. Konsorcjum – w ramach europejskiego programu Uczenie się przez całe życie – stawia sobie za cel wypracowanie praktycznych wskazówek zmierzających do optymalizacji i implementacji kształcenia zagranicą. 


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)