Akcja 1 Euro


Kraków, 10.09.2010 r.

 

AKCJA 1 Euro do 20 września!

Drodzy,
          Podajemy najświeższe informacje z Akcji „1 euro”

Do tej pory w naszej Akcji „1 euro” – wzięły udział 22 Rodziny Kolpinga. Są to według kolejności wpłat:

1. RK w Łebie
2. RK w Luborzycy
3. RK w Dębnie
4. RK w Chełmku
5. RK w Niewieścinie
6. RK w Krakowie - Nowym Bieżanowie
7. RK w Koronowie
8. RK w Makowie  Podhalańskim
9. RK w Gdańsku- św. Wojciechu
10. RK w Niepołomicach
11. RK we Wrocławiu
12. RK w Prusach
13. RK w Stanisławiu
14. RK w Sycowie
15. RK w Krakowie
16. RK w Gdańsku (przy parafii św. św. Piotra i Pawłą)
17. RK w Staniszczach Wielkich
18. RK w Bochni
19. RK w Jarosławiu
20. RK w Bachowicach
21. RK w Łęczycach
22. RK w Porębie Żegoty

Zebrana kwota to na razie 541 euro!

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzinom Kolpinga, które dokonały już wpłat.

Aby dać możliwość Rodzinom Kolpinga, które nie zdążyły jeszcze przekazać wpłaty, przedłużamy akcję do 20 września br. Po tym terminie na stronie internetowej przedstawimy ostateczną liczbę Rodzin Kolpinga, które uczestniczyły w akcji oraz kwotę zebranych środków. Następnie zebrana kwota zostanie przekazana do Kolonii.

Przypominamy, że zbiórka jest prowadzona przez Międzynarodowe Dzieło Kolpinga na rzecz renowacji kościoła minorytów w Kolonii oraz Muzeum bł. Adolpha Kolpinga w Kerpen. Akcja obliguje każdego członka Dzieła Kolpinga na świecie do wpłacenia równowartości 1 euro na w/w cel. Rodziny Kolpinga zbierają więc wśród swoich członków wpłaty, a następnie przekazują je do Związku Centralnego, który przesyła je dalej do Międzynarodowego Dzieła Kolpinga.

 Wpłat można dokonywać w kasie biura Związku Centralnego lub na następujące konto:


Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
ING Bank Śląsk O /Kraków nr 26 1050 1445 1000 0022 6329 1847
Z dopiskiem: „Akcja 1 Euro:,  wpłata od RK  w  ….


Szczegółowe informacje na temat Akcji „1 euro” można znaleźć na naszej stronie internetowej:

 http://kolping.pl/aktualnosci/123

 

Z kolpingowskim pozdrowieniem,


Beata Harasimowicz

Skarbnik

Załącznik - pobierz

 


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)