Zapraszamy na Festyn Integracyjny - partnerskie działania sieci luborzyckiej

 

 

Centrum Partnerstwa Luborzyca realizując działania wynikające z udziału w projekcie „Współpraca dla Pracy” rozpoczęło przygotowania do corocznego Festynu Integracyjnego, który jak zwykle odbędzie sie w siedzibie Rodziny Kopinga w Luborzycy.

   W roku obecnym Festyn odbędzie się w niedzielę 12 września. Od dwóch lat jest to impreza „sieciowa” obejmującą swym zasięgiem nie tylko teren gminy Kocmyrzów - Luborzyca ale też inne okoliczne gminy; zwłaszcza zrzeszone w Stowarzyszeniu Korona Północnego Krakowa.

   Jest o możliwe poprzez aktywy udział „Korony” jako strategicznego partnera Sieci Luborzyca jak również dzięki pozostałym partnerom tj.:  Stowarzyszeniu Wspierającego Rozwój Dzieci i Młodzieży „Szansa”, Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Więcławicach oraz Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga w Prusach. W roku obecnym grono organizatorów poszerzone zostało dodatkowo o Centrum Promocji i Kultury z gminy  Kocmyrzów - Luborzyca oraz Ochotniczą Staż Pożarną z Łuczyc. Dodatkowo do udziału zaproszono Lokalne Koło Pszczelarzy.

   W bogatym programie przewidziano między innymi występy zespołów i grup tanecznych i wokalnych konkursy zabawy oraz ciekawe programy panelowe takie jak Smaki Afryki - z degustacją potraw afrykańskich, reportaż z Ziemi Świętej - ukazujący bogactwo ziemi izraelskiej, kulinarne dziedzictwo ziemi krakowskiej. Przewidziano też pokaz ratownictwa drogowego przy użyciu nowoczesnego sprzętu ratowniczego oraz informację o ruchu pielgrzymkowym związanym z Drogami Św. Jakuba  oraz relacje z pielgrzymki do Santiago di Compostela.
W czasie festynu promowane będą też wspólne projekty sieciowe, które uzyskały dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, takie jak :

     • Fundraising dla rozwoju edukacji i kultury na obszarach wiejskich, 
     • Ekomonter - Nowy Zawód,  
     • Czysta Energia-Czyste Środowisko.

   Pamiętając o osobach poszkodowanych przez powodzie zorganizowana będzie zbiórka żywności i pasz dla mieszkańców sąsiednich gmin pod hasłem  „Odpowiedzialnie Współżyć”.

   Niewątpliwą „wartością dodaną” takiego działania jest praktyczna współpraca wielu stowarzyszeń i instytucji przy realizacji wspólnego zadania na rzecz lokalnych środowisk.
  
   Zapewniając atrakcyjne spędzenie czasu dla mieszkańców jednocześnie wzmacniamy organizacje członkowskie i budujemy pozytywne relacje partnerskie dbając jednocześnie o promocję w środowisku lokalnym.


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)