Konferencja „Trzeci sektor a partnerstwo”

PROJEKT „WSPÓŁPRACA DLA PRACY” DOBIEGA KOŃCA

Konferencja „Trzeci sektor a partnerstwo”, 2-3 lipca 2010 r.
Dobiega końca projekt „Współpraca dla pracy” realizowany przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce od października 2008 r. Próbą wstępnego podsumowania jego działań i efektów będzie konferencja pn. „Trzeci sektor a partnerstwo”, która w ciągu dwóch dni zgromadzi ponad 100 osób: przedstawicieli administracji państwowej i lokalnej, reprezentantów świata nauki, osoby duchowne oraz uczestników samego projektu – członków organizacji pozarządowych i parafii, którzy powołali do życia osiem partnerskich sieci, działających na rzecz poprawy sytuacji na lokalnych rynkach pracy w 11 powiatach  województw: małopolskiego, pomorskiego i dolnośląskiego.
W bogatym programie konferencji będzie czas na rozważania o możliwościach działania trzeciego sektora w świetle znowelizowanej ustawy, o budowaniu potencjału i stabilności finansowej organizacji pozarządowych, o współpracy i partnerstwie jako fundamentach obywatelskiego społeczeństwa.
Uczestnicy projektu obecni na konferencji będą wspólnie określać najważniejsze zasady partnerstwa oraz wypracują plany współdziałania partnerskich organizacji na najbliższy rok – wszystko w trakcie warsztatów prowadzonych przez specjalistów i praktyków tej dziedziny.
Patronat honorowy nad konferencją objęli m.in.: Minister Pracy i Polityki Społecznej, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Gmina Dębno, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Agencja Interaktywna Eurohost.

Konferencja „Trzeci sektor a partnerstwo” – najważniejsze punkty programu:

2 lipca 2010 r.:

 • „Możliwości działania trzeciego sektora wobec znowelizowanej Ustawy o  działalności Pożytku Publicznego i o wolontariacie” – Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
 • „Raport z badania „Potencjał małopolskich  organizacji pozarządowych” – Małgorzata Szlązak, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
 • „Stabilność finansowa organizacji pozarządowych czyli jak zbudować kapitał żelazny”
  o. Benedykt Pączka OFM CAP, Fundacja Kapucyni i Misje
 • „Dlaczego współpraca się opłaca?” – debata o współpracy międzysektorowej,
 • - Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
  - Andrzej Martynuska
  , Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
  - Mariola Rokita-Surówka, Regionalny Ośrodek EFS w Rybniku
  - Grażyna Śliwińska, Kierownik Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej
  - o. Bernard Sawicki OSB, Opactwo Ojców Benedyktynów w Tyńcu

Moderator: Robert Kawałko


3 lipca 2010 r.:

 • „Rola partnerstwa i współpracy w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie Dzieła Kolpinga” – GOŚC HONOROWY KONFERENCJI: Hubert Tintelott, Sekretarz Generalny Międzynarodowego Dzieła Kolpinga,
 • „Partnerstwo w III sektorze” – Ewa Bogacz-Wojtanowska, Adiunkt Katedry Badań Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, (3 lipca 2010 r.)
 • WARSZTATY „Partnerskie zarządzanie przyszłością” – pracę uczestników konferencji moderują:

  Mariola Rokita-Surówka, Regionalny Ośrodek EFS w Rybniku
  Krzysztof Kwatera, Prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Nowej Huty
  Magdalena Szczudło, Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu
  Marian Kurek, Sekretarz Gminy Dębno
 • PODSUMOWANIE PROJEKTU „WSPÓŁPRACA DLA PRACY”
  - Podsumowanie rezultatów projektu „Współpraca dla pracy” oraz prezentacja publikacji „Trzeci sektor a partnerstwo” 
  Beata Harasimowicz (koordynatorka projektu) i Beata Ciężka (ewaluatorka projektu) 
  - Prezentacja filmu „Współpraca dla pracy”
  - Uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia szkoleń 
  - Prezentacje partnerskich sieci „Współpracy dla pracy” – konkurs z atrakcyjną nagrodą 
  - Rozstrzygnięcie konkursu na projekt „Współpraca dla pracy” i wręczenie nagrody głównej

    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)