Ogólne Zgromadzenie Związku

19 czerwca 2010 odbędzie się sprawozdawcze Ogólne Zgromadzenie Związku z udziałem przedstawicieli Zarządu Diecezjalnego z Essen oraz Sekretarza Generalnego Międzynarodowego Dzieła Kolpinga z Kolonii
Do udziału w Ogólnym Zgromadzeniu Związku zgodnie z § 14 Statutu Związku uprawnieni są:

1. Członkowie Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej Związku,
2. Dwaj Delegaci z każdej Rodziny Kolpinga zarejestrowanej w Związku (zgodnie z § 8 Statutu) w osobach:
     • Prezesa lub Wiceprezesa i
     • Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

Dopuszczalne jest zastępstwo za nieobecnych uprawnionych Delegatów, lecz musi być zgodne z zapisem §14 ust.1, pkt.2. Statutu Związku (uchwała Zarządu RK i zgoda Delegata).      

Tegoroczne Zgromadzenie Związku poprzedzone będzie udziałem w uroczystościach jubileuszowych XX lecia Rodziny Kolpinga w Stanisławiu Dolnym.

Szczegółowy program do pobrania - pobierz

 


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)