Jesteśmy jedną Rodziną

Ratujmy materialne dziedzictwo bł. Kolpinga

Drodzy,
 jak wiadomo najcenniejsze miejsca związane z życiem i działalnością naszego Patrona to jego  dom rodzinny  w Kerpen i sławny kościół pofranciszkański w Kolonii - Minoritenkirche, w którym znajduje się grób bł. Adolpha Kolpinga. Oba te miejsca stanowią dziedzictwo kulturowe naszego Dzieła i należy je ochronić i zachować. Jednakże  kościół wymaga pilnej renowacji bowiem pokryty łupkami dach jest nieszczelny, a wdzierająca się woda deszczowa już spowodowała w jego wnętrzu duże zniszczenia. Aby ponownie doprowadzić kościół do godnego stanu, który odpowiada jego znaczeniu jako sanktuarium dla międzynarodowej wspólnoty Dzieła Kolpinga, niezbędne jest omalowanie wnętrza oraz odnowienie starych ławek.
  Z kolei w domu rodzinnym bł. Kolpinga w Kerpen znajduje się niewielkie muzeum poświęcone Jemu i jego Dziełu. Ekspozycja została przygotowana przed ponad 40. laty i od tego czasu pozostała niezmieniona. Aby muzeum nadal przyciągało turystów z kraju i zagranicy, niezbędne jest jej gruntowne odnowienie zgodnie ze współczesnymi możliwościami technicznymi i wymogami edukacyjnymi.
 W celu zebrania niezbędnych środków na realizację tych ambitnych i kosztownych zadań, Rada Generalna Międzynarodowego Dzieła Kolpinga powołała w r. 2009 Stowarzyszenie pn. „Przyjaciele i mecenasi miejsc życia
i działalności Adolpha Kolpinga”. W jego skład  wchodzą członkowie Rady oraz inne osoby jako członkowie  wspierający, którym zachowanie dziedzictwa bł. Kolpinga szczególnie leży na sercu.
 Przewodniczącym stowarzyszenia jest Prezes Generalny ks. Axel Werner, będący zarazem rektorem kościoła minorytów. Zwrócił się on do nas wszystkich - Sióstr i Braci  współtworzących na całym świecie Dzieło Kolpinga
- o symboliczny dar w wysokości 1 euro. Znając stan liczebny Dzieła, który wynosi ponad 450 tysięcy  osób  jest nadzieja, że darowizny te gromadzone już od roku pozwolą na realizację zamierzonych celów.
 W poczuciu odpowiedzialności za dziedzictwo naszego błogosławionego Patrona i braterskiej jedności w jego Dziele Zarząd Dzieła Kolpinga w Polsce prosi Was - Czcigodni Księża Prezesi i Wszystkie Siostry i Bracia w Rodzinach – nie zwlekajmy i odpowiedzmy na to  wezwanie o pomoc poprzez  złożenie tego symbolicznego datku, który wzmocni naszą realną jedność.
 Dobrą okazją ku temu będzie najbliższe Ogólne Zgromadzenie Związku, podczas  którego  Delegaci  mogą złożyć zebrane w Rodzinach  datki „1 €” na ręce Skarbnik Związku, która przekaże je niezwłocznie Sekretarzowi Generalnemu Hubertowi Tintelottowi – gościowi honorowemu Zgromadzenia.
 Dziękując Wszystkim za zrozumienie i ofiarność pozdrawiamy tradycyjnym

-  bł. Kolpingowi cześć!

 

Zarząd Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce

Artykuły do pobrania:

  1. Jesteśmy jedną Rodziną
  2. Kościół minorytów w Kolonii
  3. Wiecej niż miejsce urodzenia oraz Więź emocjonalna
  4. "Wszyscy ponosimy odpowiedzialność"    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)