Wyniki konkursu FIO

Departament Pożytku Publicznego opublikował listy projektów ocenionych formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2010 r.

Wśród projektów, które otrzymały dofinansowanie, znalazły się trzy projekty kolpingowskie:
Rodzina Kolpinga w Niewieścinie (wraz z Parafią  pw. św.  Jakuba Apostoła w Niewieścinie) - Jutro zaczyna się dziś (1-roczny) – na kwotę 39.978zł.
Rodzina Kolpinga w Dębnie -  Z pożytkiem dla najmłodszych (1-roczny) – 40.000zł
Rodzina Kolpinga w Sosnowcu Akademia Własnego Rozwoju (2-letni) -35.550zł

Wszystkie trzy projekty zostały złożone w ramach III priorytetu - Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne, w którym złożono największą liczbę projektów.

Spośród 3734 zarejestrowanych wniosków, 3335 znalazły się na liście wniosków ocenionych formalnie i merytorycznie pozytywnie, 270 na liście wniosków ocenionych formalnie pozytywnie i merytorycznie negatywnie, zaś 129 na liście wniosków ocenionych formalnie negatywnie.

Zgodnie z Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2010 r. utworzono 4 listy wniosków ocenionych formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania, odrębne dla każdego z Priorytetów. Znajdują się na nich projekty „jednoroczne" (realizowane w 2010 r.) oraz projekty „dwuletnie" (realizowane w roku 2010 i 2011).

1. Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne - 1186 wnioski ocenione formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie, z których 199 to wnioski dofinansowane.
Wśród wniosków przeznaczonych do dofinansowania, 147 wnioski to projekty jednoroczne, zaś 52 to projekty dwuletnie.

2. Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie - 374 wnioski ocenione formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie, z których 120 to wnioski dofinansowane.
Wśród wniosków przeznaczonych do dofinansowania, 84 wnioski to projekty jednoroczne, zaś 36 to projekty dwuletnie.

3. Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne - 1638 wnioski ocenione formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie, z których 148 to wnioski dofinansowane.
Wśród wniosków przeznaczonych do dofinansowania, 107 wniosków to projekty jednoroczne, zaś 41 to projekty dwuletnie.

4. Priorytet IV. - Rozwój przedsiębiorczości społecznej - 136 wnioski ocenione formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie, z których 89 to wnioski dofinansowane.
Wśród wniosków przeznaczonych do dofinansowania, 66 wnioski to projekty jednoroczne, zaś 23 to projekty dwuletnie.

Na dofinansowanie projektów w ramach PO FIO w 2010 r., (po uwzględnieniu kwoty na obsługę PO FIO) przeznaczono ogółem kwotę ponad 40 mln zł. Pula środków zarezerwowanych na realizację projektów w 2011 r. wynosi 17 280 000,00 zł.


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)