Młody Kolping Europa – zebranie walne

W dniach 18-21.10.2007 odbyło się zebranie walne członków Młodego Kolpinga Europa. Spotkanie to miało miejsce we Włoszech, w Merano. Nasz kraj reprezentowało trzech przedstawicieli Młodego Kolpinga Polska.
   Poza sprawozdaniami z działalności poszczególnych grup Młodego Kolpinga odbyły się wybory nowego zarządu, do którego weszli: jako przewodniczący: Matthias (Niemcy), jako zastępca przewodniczącego: Bożena (Polska), jako członkowie Galja (Ukraina), Thomas (Litwa) oraz Michael (Włochy). Ustalono również, że w sierpniu 2008 r. odbędzie się Europejski Tydzień Młodych na Ukrainie.
   Ponadto spotkanie było poświęcone wymianie informacji o działaniach skierowanych do młodzieży oraz odbyły się wykłady na temat unijnych programów wspierających te działania.


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)